Кметове подписаха меморандум за „Зона за иновации и развитие Варна“

Писмо за намерение за дългосрочно стратегическо партньорство за създаване на „Зона за иновации и развитие Варна“ подписаха кметът на Варна Иван Портних, кметът на Аксаково Атанас Стоилов, зам.-кметовете Девня и Белослав – Донка Йорданова и Светла Колева. Домакин на събитието бе областният управител на Варна Тодор Йотов.
Целите на инициативата е повишаване на жизнения стандарт чрез създаване на нови работни места, изграждане на инфраструктурни мрежи, повишаване на конкурентоспособността на икономиката. Предстои да бъде изготвено общо инвеститорско портфолио, отразяващо приоритетите и възможностите в съответните интегрирани планове за градско развитие на четирите общини.  В него ще бъдат отчетени индивидуалните характеристики на Варна, Аксаково, Белослав и Девня  – като човешки ресурс, заетост, производствени мощности и съоръжения, инфраструктура – пътна, водна, енергийна, комуникационни, научно-изследователски и иновационен потенциал, информационни и комуникационни технологии. Документът ще бъде внесен за обсъждане и подкрепа от общинските съвети на съответните общини. Зоната остава в отворен формат.
„С колегите от съседните общини обединяваме усилия, научен потенциал, инфраструктурни дадености, географското положение, за да можем да даваме комплексни решения за всеки инвеститор, който прояви интерес към региона“, каза Иван Портних. Той подчерта, че така по-бързо ще могат да бъдат решавани важни въпроси – например, изграждането на т.нар. детелина край Игнатиево, която дава възможност за извеждане на част от трафика извън Варна и бърза връзка до индустриални терени. „За тази зона вече има заявени бизнес интерес, трябва само да осигурим нужната логистика“, каза Иван Портних. Той допълни, че общините, подкрепящи меморандума, взаимно се допълват – Варна с кадровите възможности, генерирани от 6-те университета, колежите и научните центрове, Девня – с индустриалния комплекс, Аксаково и Белослав – с транспортните и логистични възможности.
„Обединявайки усилията си, създавайки едно общо портфолио, ние ще рекламираме нашите възможности на специализирани инвестиционни форуми. Така ще създадем много по-добри контакти и възможности както за нови инвеститори, така и за вече съществуващия бизнес“, каза Иван Портних.
„Потенциалът на четирите общини се развива в последните години в силно положителна посока. За това може да се съди по много показатели – макрорамките на бюджетите, проектите, които се реализират, дори развитието на целогодишни полети до 7-8 нови дестинации, което е в голям плюс за бизнеса“, допълни той и цитира данни на НСИ, според които за 2015 г. Варна и регионът са втори в страната по преки чуждестранни инвестиции“.
„Подкрепихме инициативата за зоната на кмета на Варна, водени от желанието да обединим усилия в привличането на инвеститори, защото този район – Аксаково, Варна, Белослав, Девня, е уникално място за бизнес. В цяла България няма концентриране на толкова добра транспортна инфраструктура – част от автомагистрала „Хемус“, старият път за София, фериботно пристанище, порт Варна-изток и Варна-запад, летището, което всяка година увеличава броя на авиокомпаниите и пътниците, индустриалният комплекс в Девня. Убедени сме, че този район може да стане най-доброто място за бизнес и инвестиции в България“, каза кметът на Аксаково Атанас Стоилов. Той допълни, че вероятно ще има трудности, например – комасирането на територии, голяма част от които са частна собственост, но при реален инвеститорски интерес, с подкрепата на областната управа, това може да бъде решено.