Кабели във фонтан стреснаха минувачи под Пантеона

Минувачи са обезпокоени от кабелите, потопени във водната каскада на Амфитеатъра под Пантеона. „Вярно е, че е необходим ток за лампите, но чак кабелите да са потопени във водата, и то оголени…?!“, възмущават се хората.
Притеснението идва от факта, че на Амфитеатъра обикновено играят много деца. Явно кабелите са били добре изолирани, но с времето изолацията им се е разрушила и сега плуват свободно във водата. За по-сигурно е добре родителите да държат хлапетата далеч от шадраванчетата.

10 - Kabeli 1