Институциите обявиха пред обществеността: Депото на „Солвей соди“ в Чернево не е опасно

Миналата седмица по инициатива на областния управител на Варна Стоян Пасев се проведе дискусия по темата за новото депо на неопасни отпадъци край село Чернево. За нея специално в морския град пристигна зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков.
В срещата участваха няколко страни – представители на институциите, които са участвали в изготвянето на Комплексното разрешително за съоръжението, жители на село Чернево, община Суворово, обединени в инициативен комитет срещу депото, и представители на компанията „Солвей Соди“, които са инвеститор.
Срещата трябваше да спре напрежението, което се изостри допълнително, след като областният управител Стоян Пасев обжалва проведения местен референдум по темата. „Нарочно направих срещата преди съдът да гледа делото, но не за да му повлияем. Делото е свързано със самата правилност на поставения на референдума въпрос, не с депото по същество“, обясни Пасев.
В депото ще се изхвърлят само пепел и сгурия от топлоцентралата, която е собственост на „Солвей Соди“. Проблемът е свързан с част от Комплексното разрешително, което дава право собственикът му да съхранява временно и задължително в специални помещения и отпадъци като изгорели осветителни лампи и масла, които имат статут на опасни отпадъци. Жителите на Чернево обаче изразиха опасение, че нито институциите, нито компанията могат да ги убедят, че няма да има замърсяване.
Зам.-министър Живков увери присъстващите, че държавата поема ангажимента да защити на първо място живота и здравето на хората. „Ако някоя институция е нарушила процедурата, аз лично ще се самосезирам или ще сезирам органите, които трябва“, увери от своя страна областния управител на Варна.
Всички представители на присъстващите институции РИОСВ – Варна, Басейнова дирекция на Черноморския регион, РЗИ – Варна, увериха, че при издаването на разрешителните са спазени всички процедури, изисквани по закон.
Изпълнителният директор на „Солвей Соди“ Спирос Номикос заяви, че очаквал ясен резултат от срещата – тя да каже „да“ или „не“ по отношение безопасността на депото. „Много е лесно думи като „отрова“, „прах“, „живак“, „замърсяване на водата“ да се използват, като се изреже всичко друго от текста на разрешителното. Първото ниво на контрол обаче сме ние! Аз искам да запазя името на „Солвей Соди“ в България, името на компанията „Солвей“, която е на 154 години и никога няма да позволя да има нарушения“, каза Номикос, който беше принуден да изслуша доста обиди по свой адрес. „Вярвате ли на държавата, че депото е безопасно? Защото ако не вярвате, аз нищо не мога да направя“, заяви той.
В отговор, представители на инициативния комитет казаха директно, че не вярват на държавата. „Аз нямам нищо против „Солвей Соди“ като инвеститор, нека работят, нека осигуряват работни места, нека правят социалната си програма, за която знаем. Просто не искаме отпадъците от производството им на 500 метра от домовете си“, каза председателят на инициативния комитет на с. Чернево Валентин Георгиев.