Из концепцията на Варна – Европейска младежка столица 2017

Какво ще направим?

Чрез вече установените партньорства на европейско ниво Варна ще предприеме предизвикателството да се трансформира в ХЪБ НА СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ, свързваща точка за младите хора от Черноморския регион, югоизточна и източна Европа, европейските младежки столици и побратимените градове на Варна от цяла Европа. Когато казваме хъб, ние имаме предвид свързваща точка с източна Европа, Кавказ и Черно море. Варна действа като европейски наследник на резултатите генерирани от Ганджа, ЕМС за 2016 г. В същото време, сътрудничеството със Солун 2014 и Клуж 2015 ще утвърди сътрудничеството в източно-югоизточния блок на Европейския съюз. От друга страна, малките, краткосрочни дейности имат за цел да демонстрират лесен достъп до най-
добрите практики, които дават възможност за развитие на младите хора и разкриват потенциала на младежкото участие и активизъм по достъпен, адекватен и разбираем начин. Младежкото включваме в планирането и изпълнението на програмата на Варна ЕМС2017 е само по себе си видима стъпка към развиването на младежкото участие, лидерството и предприемачеството. В този смисъл, предвидената програма включва успешни практики за овластяване на младите хора, съзвучно с целите заложени в Стратегия Европа 2020. Трябва да се има предвид, че тази програма ще се фокусира не само върху организираните младежи, но и върху неформалните групи чрез проекти свързани с работа на терен. На европейско ниво, този фокус дава добра отправна точка за работа в мрежи на организации и социално предприемачество в проекти на няколко нива: добрите практики „се внасят” във Варна.
Адаптираните, преоткрити, развити модели „се изнасят” обратно в Европа, което осигурява широко обхватно въздействие върху европейската общност, като цяло и европейската младежка общност, в частност.

Какво ще се случи?

Варна ще се превърне в свързваща точка за иновации, което ще даде много възможности за участие, креативност, отворени платформи за сътрудничество, неформално образование и алтернативно мислене. Място, на което много правила могат да бъдат поставени под въпрос и предефинирани, статуквото да бъде преосмислено, а гласовете – чути.
Това, което се случва във Варна може да бъде наследство за иновациите за цяла Европа. Понякога иновациите трябва да започнат от периферията само за да могат да се завърнат отново в центъра. Побратимените градове могат да помогнат иновацията на Варна да се превърне в европейска такава.

Какво виждаме след 2017?

НИЕ ВИЖДАМЕ ПРОМЯНА в поведението на хората, грижа и емпатия към интересите на съседите, техните проблеми и нужди. Ние виждаме вътрешна преоценка в хората като цяло и по-специално сред младите, възстановяване на връзките между различните възрастови и социални групи. Постоянното насърчаване във взимането на решения, в обществено подкрепяните идеи, политики, проекти във връзка с различни младежко ориентирани теми, проекти и отворени и затворени пространства, които правят възможен социално иновативния начин на живот във Варна, България и Европа.
НИЕ ВИЖДАМЕ ПРЕФОКУСИРАНЕ на енергията на младите към изграждане на общество на иновациите, креативността и участието. Ние виждаме създаването, установяването, стартирането на механизми за изразяване на креативността, за да могат да бъдат набелязвани повече цели в живота, които да бъдат осъществявани без следа от традиционния за Източна Европа синдром на пропиляна човешка енергия.