Изследовател на древни езици твърди: Българите са продължители на шумерската цивилизация

Виолета Гурнакова

Многото теории за произхода на българите днес се преплитат и дават повод за спорове и дискусии на всеки научен исторически форум. Традиционно такъв се провежда и във Варна два пъти годишно. На тези форуми намират трибуна изявени изследователи на древните цивилизации. Патриотизмът и откривателският дух дават на всички тях правото да изповядват едно и също верую: „Българите са основоположници на световните цивилизации. Нашата култура е първата в света, от нея произлизат всички останали.”
Естествено, обаче и други народи твърдят същото. Тогава кой ще излезе прав? Следва впускане в нови и нови изследвания, стойност добиват тези търсения, които стават най-обстойно аргументирани в исторически план с всички възможни доказателства за целта – археологически, исторически, езикови.
На такова изследване е посветил усилията си и проф. Борис Атанасов от София. Наскоро той гостува във Варна, за да представи дори нагледно и с доказателствен материал връзката на шумерския и българския език. Днес българите имат много привнесени чуждици, които са смятани за ирански или турски заемки, докато всъщност са шумерски, твърди професорът.
Той използва карти и схеми, на които със стрелки е описано преселението на древните племена. За подобен род преселвания говорят и още по-смелите изследователи, за които българите са първите „слезли от Ноевия ковчег” още от библейски времена.
Той не стига чак дотам, нито сравнява китайския и българския календар по давност, нито тълкува елементите от розетката на Плиска като колегите си. Просто намира общи говорни корени в двата езика.

Официалните исторически сведения за Шумер са от IV в. пр.н.е.

Шумер е първата голяма човешка цивилизация (възникнала през IV хилядолетие пр.н.е.) на територията на Южна Месопотамия, съобщават официалните източници. Шумерите се считат за изобретатели на писмеността, колелото, множество селскостопански сечива, грънчарството, пивоварството и други.
Шумерите са народ, населяващ Южна Месопотамия, основно територията между реките Тигър и Ефрат, в южната част на съвременен Ирак. Все още няма единно мнение за произхода на шумерите. Не е изключена възможността шумерската цивилизация да е възникнала в процеса на развитие на предшестващата я местна неолитна култура Убейд. В епоса на шумерите (епос за Гилгамеш) се споменава за страна, която те считат за прародина на цялото човечество – остров Дилмун (днешен Бахрейн).
Първите шумерски селища възникват преди около 4 хил. пр.н.е. Постепенно по-големите от тях прерастват в независими градове-държави, воюващи помежду си. Всеки град има свой управник — цар или жрец, и свое божество. Най-големите такива градове-държави са Ериду, Нипур, Киш, Лагаш, Урук, Ур и Ума.

Съществува достоверен преводен речник от шумерски език

15 - Shumer1

„Шумерски речник на подбрани думи и изрази” е преводно дело на проф. Атанасов. Той го представи във Варна, като гарантира, че е достоверен. За целта е използвал два други речника, известни и използвани в западния свят, като предварително ги е проучил.
„Това е безкрайно полезен речник за всеки, който иска да проумее най-древния засега достъпен език. Това е пряк път за научаване живота на тези хора. Той е синхронизиран с INTRODUCTION TO SUMERIAN GRAMMAR. Език без граматика не се разбира. Съпоставянето на двата независими труда позволява да се уточни преводът на много логограми. За нас е особено важно, че хората, от които се формирала дунавско-българската популация, са разбирали този език, а самите те са говорили на много близък до него език или с много „заемки” от шумерски думи. Ние не знаем езика на племената лулуби (булуи), кутии, утии, туруки и мн. др., но ползването на шумерския ни отвежда далеч в тяхното минало и те стават по-разбираеми и по-близки за нас. Много са дълбоки корените на дунавските българи, зарити в предпланините на  Северозападен Загрос  (известен още като Загор, Зигар, Гордиен, Чахра и др.). Мисля,  че не се нуждаем от превод на думата Загор предвид нашето Загоре. Успешно ползване, будни българи!”, обръща се съставителят към читателите.

Проф. Борис Атанасов, шумеролог
Дори „Гугъл” получава името си от шумерски

15 - Shumer 3

Обръщам внимание, че нашата популярна „Аз, Буки, Веди, Глаголи” е доказателство за мултиетничността, мулти лингвистиката на нашия народ, съхранена и запазена в най-кратък вид. „Аз” идва от племената на азите, имаме пряка връзка, косвена с осетинците, най-общо казано – аланите. „Буки” съвсем не са дървета, а според мен са „бу” – етническото име на българите, от земята „Ки”. И това е първи абсолютен признак на връзката някогашна с Шумер. „Веди” е също тая територия съвсем наблизо, там където са се срещали племената бугури с ведческите племена, които идват много по-късно при тях. А „Глаголи” няма нужда да ви казвам от къде е. Сигурно баба ви е казвала „Глаголя ви…”. Така че „азъ, буки, веди, глаголи” е буквално палитра от различни езици, събрани на едно място в нашия народ, който е мултиетносен по самото си начало.
Тези племена, от които е съставен българският комплексен етнос, произхождат от много ранна човешка популация, която се е била събрала в района на планините Загрус.
Има едно разселение, което се пръска на запад и рязко на юг, отивайки в територията на Нигерия и навлиза дори в Африка.
Закавказието е имало голямо количество хора, които носят гени, близки до българските гени.
Шумерският език е бил повсеместен в тази област. Много локални езици са приели множество шумерски думи, които са се вграждали в тяхната лексика по такъв начин, че те остават за дълги години. И се пренасят през вековете ежедневно. Всяка сутрин казваме „Добро утро”, ут – слънце, ро – производно на ра – също слънце. Значи имаме случаи на билингва. Тя съдържа едновременно едно и също лексично съдържание от два различни езика.
Трябва да се познава контекстът, а не само чистата словесна форма на думата. Важно е как тя се вгражда в изречението. За нас е важно, че хората, от които е формирана дунавско-българската популация, са разбирали този език. А самите те са говорили на много близък език с шумерски заемки. Това не са едно или две племена. Ние знаем, че племената от Загрус са ползвали шумерски и за това изучаването на шумерски език ни води далеч в тяхното минало. Те стават по-разбираеми и по-близки за нас. Много са дълбоки корените на дунавските българи.
Да сравним двата шумерски диалекта – емегир и емезал. Думата „владетел” в единия прилича на „вожд” в другия. Много чуждици ние считаме, че са турски, въпреки че те може да са и привнесени от тюрки или туркоезични хора, но те идват от много по-дълбока древност. Много наши имена в телефонния указател, имат буквално шумерски аналози. Това не означава, че нашите хора са били в шумер и там са получили имена. Това означава, че става езиков пренос чрез хората, които са вградили названия. Като Гулева – от корени „гул, гол, гал”, което означава голям. Днес най-голямата интернет търсачка се казва „Гугъл”. Всички тези неща водят към тази територия с основните племена по онова време.

Следва продължение