Изследователят Александър Сотировски твърди: Българите не са ограмотени отвън, те са дали писмеността на света

 

Древните българи с техните руни са дали основата най-старата фонетична писменост – финикийската, от която в последствие произлизат и еврейската, и арабската, и гръцката писмености. По тази причина е манипулация да се твърди, че българите са били ограмотени от Кирил и Методий, твърди изследователят Александър Сотировски.


Той дойде специално в редакцията ни за да обясни своята теза. От години роденият в Битоля изследовател изучава руническите знаци, за които е убеден, че произхождат от прародината на българите. Според Сотировски, те са основани на наблюдението на природата и обектите в нея, като особено важни са две от руните – правата черта I, която представлява мъжа, но също така и „аз“, и знака V, показващ жена. Повечето рунически знаци, използвани от древните българи са комбинация от тях.


Интересен детайл от изследването на Сотировски е трактовката му на свастиката. За разлика от повече определения на този древен символ като знак за Слънцето, в неговата версия той показва фазите на Луната и месечния цикъл на жената като символ на кръговрата на живота.
Александър Сотировски, чийто интерес към руните започва покрай професионалните му занимания с керамика и изучаването на древните глинени съдове, твърди, че руните за българите са били напълно функционален и усъвършенстван начин за писмена комуникация от най-дълбока древност. Именно нашите предци са ги предали на финикийците. Тъй като става въпрос за различен език обаче, употребата им се е объркала и променила, като в крайна сметка постепенно те са получили характер на фонетични знаци, тоест – превърнали са се не в знак за конкретен предмет или понятие, а за определен звук. Така се появява азбуката на финикийците, която дава основа на алфабета на елините, а също и на еврейската и арабската писмености.
„Българите не са имали своя азбука преди Кирил и Методий, защото такава не им е била необходима, те са си служили отлично за комуникация помежду си с руните. Те обаче са заменени от новите букви и престават да се използват. Това се показва и от това, че последният рунически надпис е направен и поставен в Охрид по поръчка на Климент Охридски“, категоричен е Александър Сотировски.