Изграждат нови центрове за деца с увреждания

 

Правителството прехвърли на Министерството на здравеопазването управлението на два имота във Варна със свое решение от края на юни, съобщи пресцентърът на Министерския съвет. Те ще бъдат използвани за изграждане на центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи, и за деца с високорисково поведение и потребност от специални здравни грижи. Изграждането им ще стане по проект на Министерството на здравеопазването по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. По процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижа за деца“ ще бъде прехвърлено управлението на терен с площ 27 120 кв. м на ул. „Овеч“. Вторият имот, също публична държавна собственост, е с площ 4429 кв. м и е на ул. „Брегалница“ №3 във Варна.

Фото Live.Varna.bg