Изграждат два нови центъра за грижа за хора с деменция

 

 

Два нови центъра за грижа за лица с различни форми на деменция ще бъдат изградени във Варна по проект по ОП „Региони в растеж“. Общинският съвет прие решение, с което общината кандидатства за разкриване на още един център през миналата година, съобщиха от пресцентъра на местната власт.

„Усилията на администрацията, съвместно с колегите от „Социално подпомагане“, са насочени към осигуряване на качествени социални услуги и предоставянето им в подкрепа на общността“, съобщи на пресконференция по повод стартирането на проекта Таня Василева, директор на дирекция „Социални дейности“ към Община Варна.

Проектът за двата центъра е на стойност 1,3 млн. лв., от които 941 303 лв. са от ЕС – чрез Европейския фонд за регионално развитие, а останалите средства са национално съфинансиране и собствен принос на Община Варна.

Предвижда се да бъде изграден Център за грижа за лица с различни форми на деменция, с капацитет 15 места, в жк „Владислав Варненчик“.

След основен ремонт на сградата на ул. „Петко Стайнов“ № 7, там ще бъде обособен и Дневен център за подкрепа на лица с деменция и техните семейства, с капацитет 40 места. За посетителите ще бъдат осигурени помещения за почасов отдих, дневна стая, зали за арт- и трудотерапия, физиотерапия и за индивидуална работа, съобщи ръководителят на проекта Емилия Дякова. Срокът за изпълнение на планираните дейности е 24 месеца.

След реализирането на проекта и чрез използване на възможностите, които предлага Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Община Варна ще пристъпи към оборудване и обзавеждане на центровете и създаване на кадрови капацитет за новите услуги.

Деменцията е един от най-значимите здравни и социални проблеми и в резултат на високата заболеваемост, прогресивната загуба на автономията на болните и спецификата на необходимите грижи, изискващи изключителни здравни, морални и финансови разходи. Осигуряването на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа за възрастни хора и хора с увреждания, включително с придобити дегенеративни заболявания, е един от ключовите приоритети в Националната стратегия за дългосрочна грижа, реализирана на местно ниво чрез стимулирането на интегрирани услуги, целящи подобряването на качеството на живот, посочи още Дякова.