Изгодно е да имаш земеделска земя във Варненско

 

През 2017 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Варна достига 1010 лв., което е с 15.0% повече в сравнение с 2016 година. Спрямо предходната година през 2017 г. увеличение е отчетено в цената на нивите – с 14.6%, отчетоха от Териториалното статистическо бюро на НСИ.
Област Варна е на трето място в страната, заедно с област Благоевград, по цена на земеделската земя през 2017 г. Преди нея са областите Добрич и Видин със съответно 2032 и 1229 лв. на декар. През 2017 г. най-висока e цената на земеделската земя в община Варна – 1434 лв. на декар. След нея са общините Суворово – 1335 лв., и Ветрино – 1313 лв. Най-ниска е цената на земеделската земя в общините Бяла и Аврен, съответно 523 и 610 лв. на декар.
През 2017 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя в област Варна достига 56 лв., което е с 3.7% повече спрямо 2016 г. Спрямо предходната година увеличението на рентата за нивите е с 1.8%, а на постоянно затревените площи – почти един път и половина.
Област Варна е на четвърто място в страната по цена на рентата за земеделската земя през 2017 г. Преди нея са областите Добрич, Силистра и Разград със съответно 87 лв., 77 и 57 на декар. През 2017 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в община Вълчи дол – 74 лева. След нея са общините Суворово – 67 лв., Аксаково – 55, и Девня – 53 лв. на декар. Най-ниска е рентата на земеделската земя в общините Бяла и Долни чифлик, съответно 23 и 35 лв. на декар.