Иван Портних: Билетната система в градски транспорт ще заработи след следващата сесия

Варна се насочва към втория етап на проекта Интегриран градски транспорт, каза кметът Иван Портних в ефира на Радио Варна миналата седмица. „За следващата година по линия на европейските проекти се предвижда закупуването на нови автобуси и развитието на интелигентни транспортни системи, преброяване на трафика, светлинното оповестяване и т.н. В момента това което предстои, действително е пускането на билетната система, то е свързано и с решение на ОС Варна и унифициране на тарифните планове и актуализация на самата транспортна схема, което в нашите планове трябва да се случи на следващата сесия и непосредствено след това реално ще пуснем билетната система в действие“, обясни  Портних.
Той допълни, че са направени разчети по отношение бюджета на общинската фирма  „Градски транспорт”, както и статистически ред по отношение на приходите след прехвърлянето на линиите от частния превозвач „Транстриумф Холдинг“. „Остава висящ въпросът в известна степен с линии като 409, която остана в рамките на частен превозвач. Но  бяха проведени разговори със синдикатите в „Градски транспорт” по отношение КТД, постигна се съгласие за двегодишен договор, което показва усилия за постигане на стабилност и създаване на добра работна среда, което, се надяваме, да доведе повишаване качеството на услугата. Следващата трансформация, която предстои на дневен ред, прехвърляне на част от контролните функции в общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ (ТАСРУД), тоест то ще генерира приходите от услугата градски транспорт, а дружеството на практика ще изпълнява функцията на оператор“, каза още варненският кмет.