Заради промяна в ЗУТ: Община прави от една такса две нови

 

Съществуващата в момента такса за ползване на тротоари, улични платна и свободни обществени площи за извършване на строителни дейности ще бъде заменена от две нови. Общо стойността на документите поскъпва с 25 лева. Това става ясно от проект за решение, предложен от кмета на Варна Иван Портних.
Съгласно промени в Закона за устройство на територията, община Варна ще въведе две нови такси – за одобряване на План за управление на строителните отпадъци (25 лв., срок: до 14 дни) и Одобряване план за безопасност и здраве (30 лв., срок: до 14 дни).
Отменя се съществуващата такса за ползване на тротоари, улични платна и обществени пространства, чиято стойност беше 30 лв. При сегашния вариант има възможност общинското одобрение да бъде дадено и до 7 дни, ако се платят 45 лв. В новата разделена на две такса не е предвидена „бърза услуга“. С проекта за решение, който беше публикуван за обществена разгласа миналата седмица, може да се запознаете на сайта на община Варна.