Заради мерките срещу коронавируса: Очакваната загуба за местния бюджет е 4,8 милиона

 

Най-малко 4,8 млн. лева неданъчни приходи няма да постъпят в бюджета на община Варна в резултат на въведеното извънредно положение заради COVID -19. Данните бяха изнесени от директора на дирекция „Финанси и бюджет“ Стефка Господинова по време на онлайн заседание на ресорната комисия към местния парламент. Тя направи уточнението, че тези данни са предварителни и са изчислени за двумесечен период – от 13 март до 13 май.

Първоначалните разчети показват, че приходите от синя зона ще намалеят с минимум 3 млн. лева при заложени в началото на годината 8,2 млн. лева. В тази сума е отчетено освобождаването от такси за кратковременно паркиране до края на извънредното положение и забавянето на реализацията на втория етап на синята зона.

Друго голямо перо са таксите за детски ясли и градини. Приходите от тях в местната хазна ще са с около 1,1 млн. лева по-малко.

За период само от един месец приходите на общинското предприятие, стопанисващо спортните зали, и на зоопарка са намалели със 100 хил. лева. При срок на извънредното положение до 13 май се очаква изоставане на събираемостта с около 200 хил. лева.

Предвижда се намаление на приходите от наем на земя с около 230 хил. лева, а от такса тротоарно право – със 170 хил. лева. Приблизително 100 хил. лева по-малко се очаква да влязат в хазната от наеми на общински жилища.

Няма да бъдат изпълнени и заложените приходи от приетата Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост. Предвид сложната социално-икономическа обстановка и задаващата се криза интересът към закупуване на общински имоти и инвестиционни намерения се очаква да бъдат занижени.

Предстои сериозен спад и на приходите в общинските дружества. Най-сериозен ще е той в „Градски транспорт“, който има и големи разходи, но финансови удари ще понесат също „Пазари“, „Дворецът на културата и спорта“ и др.

По думите на Стефка Господинова има огромен натиск върху бюджета на общината. Гласуваната в началото на годината финансова рамка бе в размер на 383,7 млн. лева. От тях близо 214 млн. лева бяха планираните приходи от местни данъци и такси, а останалите – делегирани средства от държавата.

„Засега държавната субсидия се запазва и се получава регулярно, но при местните приходи има забавяне на събираемостта. Спадът е очакван, но дали той ще стане тенденция и каква ще е несъбираемостта до края на годината, ще може да се каже по-късен етап“, поясни Стефка Господинова.

Обобщението на приходите от данъци за община Варна за 2020 г. съгласно плана е 91,6 млн. лев, увеличени спрямо 2019 г. с 10,4 млн. лева. Изпълнението към 2 април е 21,2 млн. лева. До тази дата в местната хазна са влезли близо 1,1 млн. лева по-малко спрямо предходната година. Изпълнението на данък МПС изостава с 477 хил. лева, а на данък таксиметров превоз – с 22 500 лв. Единствено данък придобиване изпреварва нивата от 2019 г. с 1,79 млн. лева, но тази тенденция няма да се запази. Спадът в търсенето на имоти и в цените им, както и намаляването на осъществените сделки ще доведе и до намаляване на очакваните приходи от данък при придобиване на имущество по възмезден начин.

По думите на Стефка Господинова изоставането на приходите ще доведе и до свиване на разходите. „За да имаме балансиран бюджет, трябва да вземем спешни мерки и по разходната част. Към момента нямаме много резерви, които да използваме като буфер“, добави директорът на Дирекция „Финанси и бюджет“.