Заради „Градски транспорт“: Общината не успя да изпълни рекордния си бюджет за 2019-а

 

Веселин Златков

 

Община Варна не успя напълно да изпълни своя рекорден бюджет за отминаващата 2019-а от 406 700 000 лева. Затова в края на годината беше гласувано бюджетът да бъде актуализиран „надолу“ с повече от 1,5 млн. лева.

Окончателният размер на бюджет 2019 на община Варна стана 405 170 000 лева. На този фон разлика от 1 530 000 не изглежда голяма. Как обаче се е стигнало до нея, като се има предвид, че Варна е получила от държавния бюджет в крайна сметка 12 млн. лева повече от предвиденото? Освен това е събрала над 4,6 млн. лева повече от данъци. Преизпълнението идва от два основни източника – данъка върху превозните средства ( 2,1 млн. лева преизпълнение) и данъка за придобиване на имущество по дарения или възмезден начин (2,2 млн. лева преизпълнение).

За пореден път община Варна показа, че ако има проблем във финансите си, той идва от управлението на нейната собственост. Голямото разминаване между планирани и реални приходи идва в перото „Приходи и доходи от собственост“. Там е планирано във варненския бюджет за 2019-а два постъпят над 33 млн., а реалният резултат е 12,5 млн.

И тук идва обяснението за всичко. Парите от продажбата на билети за превоз на пътници в града трябваше да постъпват в общинското предприятие ТАСРУД. В средата на август обаче Общинският съвет реши те да остават в затъналото в разнообразни проблеми общинската фирма монополист в автобусните превози „Градски транспорт“. Тя е самостоятелно търговско дружество.

Освен всичко друго, общината за пореден път не успя да спечели от сделките със собствени имоти. При заложени 5,7 млн. лева от подобни сделки, реалните приходи са по-малко от 3,2 млн. лева.

Управляващото мнозинство на ГЕРБ и съюзниците им в общинския съвет традиционно представиха нещата от положителната им страна. Те подчертаха, че при основните пера като образование, здравеопазване, социалния дейности се отчита ръст на средствата. Актуализираната рамка за образование е с 6 279 000 лв. повече, което затвърждава тази сфера като приоритетна за община Варна.

Увеличение има и на събираемостта на приходите от имуществени и други данъци. Общата сума е в размер на 85 816 570 лв., или с  4 616 570 лв. повече спрямо първоначално заложените. Ръстът се дължи основно на постъпленията от данъците за придобиване на имущество и върху превозните средства, при които преизпълнението е съответно 2 200 000 лв. и 2 100 000 лв. В местната хазна през тази година се очаква да влязат и 600 000 лв. повече от данък върху недвижимите имоти.

Като акцент в добрата работа на общината беше изведена и събираемостта и на приходите от общински такси. Актуализираният размер възлиза на 41 988 373 лв., т.е. налице е ръст с 1 823 373 лв., дължащо се основно на увеличените постъпления от такса битови отпадъци.

И все пак, реалността нямаше как да бъде пренебрегната напълно и темата за това, че фирмата „Градски транспорт“ тегли надолу целия общински бюджет, не беше пропусната на общинската сесия в края на годината. По нея взе отношение и кметът Иван Портних, поне дотолкова, че да подчертае, че вината за състоянието на превозвача не е негова. Той припомни, че принципал на дружеството е Общински съвет – Варна. „Може да се обърнете към управителя, към представителите в борда на дружеството, избрани от Общинския съвет. Защото, да се цитират произволни цифри в публичното пространство, е меко казано некоректно и неправилно“, заяви Иван Портних и призова съветниците за по-задълбочена подготовка по коментираните темите, с цел постигане на оптимални резултати в работния процес.