Започва набирането на проекти по фонд „Култура“

Фонд „Култура“ към Община Варна обявява първа сесия за набиране на предложения за проекти, които ще се реализират в периода от 1 март до 30 юни 2018г. Предложенията ще се набират от 4 декември 2017 г. до 5 януари 2018 г. в следните направления:
Направление 1: Фестивали и конкурси;
Направление 1.1. Фестивали и конкурси с над 20 издания и с продължителност на програмата над 7 дни
Направление 1.2. Фестивали и конкурси с над 15 издания
Направление 1.3. Фестивали и конкурси с над 10 издания
Направление 1.4. Фестивали и конкурси до 10 издания
Направление 1.5. Нови фестивали и конкурси
Направление 2: Творчески проекти;
Направление 2.1. Визуални изкуства
Направление 2.2. Изпълнителски изкуства
Направление 2.3. Музика
Направление 2.4. Литература
Направление 2.5. Филмово изкуство
Направление 2.6 Архитектура и дизайн
Направление 3: Национално и международно сътрудничество;
Направление 3.1. Мобилност
Направление 3.2. Национални и европейски копродукции
Направление 4: Публики
Направление 4.1. Културно-историческо наследство
Направление 4.2. Нови организационни модели и медийни проекти
Документи за кандидатстване могат да се подават по два начина:
– По електронен път на адрес fund.varnaculture.bg, след регистрация и попълнено заявление по образец за деловоден номер. Ако имате регистрация в програмата от 2016 и 2017 г., не се изисква нова!
– На хартиен носител (1 бр.), придружени със CD, USB – 1 бр., в деловодство на Община Варна на адрес: Варна 9000, бул. „Осми приморски полк“ 43, до Дирекция „Култура и духовно развитие“.
За допълнителна информация:
Адрес: бул. „Осми Приморски полк“ 43, Варна 9000
Тел.: 052/820 744, 0888 202 760
Електронен адрес за кореспонденция: fund@varnaculture.bg
Информационен ден за дейността на Общински фонд „Култура“ – 19.12.2017 г., зала Пленарна, Община Варна – 16 ч.