Започва кандидатстването за Годишните награди в туризма

Министерството на туризма вече приема кандидатури за Годишните награди в туризма. Кандидатстването ще се извършва през онлайн платформа www.tourismawards.bg, където са описани всички условия, на които е необходимо да отговарят участниците.
Основните категории, за които организации и бизнеса ще могат да подават апликационни форми, са: „Туристическа атракция/обект“, „Туристическо събитие“, „Духът на България“, „Специализиран туризъм“, „Туристическа дестинация“, „Иновации“.
Представителите на медиите ще могат да кандидатстват в категориите: „Журналистически материал на тема туризъм в България за 2016 г. в печатна медия“; „Журналистически материал на тема туризъм в България за 2016 г. в радио“; „Журналистически материал на тема туризъм в България за 2016 г. в телевизия“; „Журналистически материал на тема туризъм в България за 2016 г. в он-лайн медия“; „Публикация на тема туризъм в България за 2016 г. в интернет блог“.
Общините ще могат да подават своите кандидатури за категориите: „Община на 2016 г. за планински туризъм“, „Община на 2016 г. за морски туризъм“, „Община на 2016 г. за балнео и спа туризъм“, „Община на 2016 г. за културно-исторически туризъм“.
Краен срок за подаване на всички кандидатури е до 20 ноември. Кандидатите за основните категории ще бъдат оценявани съгласно разработена методология и карти за оценка в съответствие с критериите на Световната туристическа организация. След приключване на процеса по оценяване, експертната комисия ще излъчи по 10 финалиста за категориите „Туристическа атракция/обект“, „Туристическо събитие“, „Духът на България“ и „Специализиран туризъм“. По 6 финалиста ще бъдат излъчени за категориите „Туристическа дестинация“ и „Иновации“. Също толкова общини ще бъдат класирани за последния етап от надпреварата в съответните категории. Всички финалисти ще бъдат публикувани на сайта www.tourismawards.bg, като в рамките на месец всеки ще може да гласува за своя фаворит.
Победителите в художествените категории – материал в медия, интернет издание и блог ще бъдат избрани единствено чрез онлайн гласуване на www.tourismawards.bg, като всички подадени материали, които отговарят на условията ще бъдат допуснати за участие.
Специалната награда ще бъде „Изборът на българите”. В нея хората ще могат да гласуват он-лайн за своето любимо място между „100-те национални туристически обекта“ и „50-те малко познати туристическа обекта в България“. Ако най-предпочитаният обект не попада в нито един от посочените туристически обекти, потребителите могат да гласуват със свободен текст за произволно избран обект. Всеки от обектите, който събере минимум 10 гласа, автоматично се включва като един от посочените в платформата и се съревновава наравно с всички останали. Победителят в категорията ще бъде излъчен единствено на база онлайн гласуването и не подлежи на друга оценка.