Започват проверки на разбитите спирки

Разбити и наводнени устройства за автоматична продажба на билети по спирки и в автобусите на Варна. При това още преди въпросната нова система да заработи! Такава нерадостна картина за реалното изпълнение на  най-големия европроект на Варна – „Интегриран градски транспорт“, се разкри на заседанието на транспортната  комисия към общинския съвет миналата седмица.
Информацията за хулиганското рушене на техниката не дойде от общинската фирма „Градски транспорт“, а от ДЗЗД „Обединение Модерен транспорт“, което монтира устройствата. То всъщност продължава да отговаря за тях, тъй като те реално не работят и не са предадени официално на общинския превозвач. Четири апарата за продажба на билети, монтирани в автобусите му обаче са наводнени. Заедно с това има една такава машина на спирка, която е счупена, а всяка трета е изрисувана с графити. Разбити са и четири информационни табла, което само допълва картината на изпочупените стъкла на заслоните.
Големият проблем е, че гаранцията на все още неработещата система за продажба на билети, както и на информационните табла за пътниците не покрива щети от вандализъм. За чия сметка ще са ремонтите трябва да отговори ръководителят на проекта „Интегриран градски транспорт“. По искане на съветника от БСП Януарий Вичев проверка ще има и за състоянието на спиркозаслоните, като концесионерите им трябва да отговорят как ще ги подготвят за есента и зимата.