Задържаха 12,6 куб. м дърва за огрев и два автомобила

При проверки през изминалата седмица служителите на Североизточно държавно предприятие са задържали 12,6 куб. м незаконно добити дърва за огрев и два автомобила. Съставени са общо девет акта за административни нарушения и 11 констативни протокола по Закона за горите.
Двете моторни превозни средства са задържани на територията на ДЛС „Шерба”. При организираните системни проверки служители на стопанството са разкрили незаконна сеч на 9,6 куб. м дърва за огрев. На нарушителите са съставени един акт и 4 констативни протокола.
6 акта пък са съставили горските стражари от ДЛС „Балчик”, които са задържали общо 3 куб. м незаконно добита дървесина. През последната седмица на октомври служителите на СИДП са извършили 912 проверки, 194 от които са в обекти за добив на дървесина, 270  – на
превозни средства, 358 – на ловци, 85 – на физически лица. Засилена остава охраната на местата с висока концентрация на нарушения, информират от Североизточно държавно предприятие, което стопанисва държавните гори на територията на четирите области – Варна,
Добрич, Търговище и Шумен.