Жители на СО „Сълзица“ поискаха нормална инфраструктура

 

В селищно образувание „Сълзица” във Варна липсва функционираща пътна инфраструктура, а наличните черни пътища са без надлежно улично изграждане и без настилка не могат да осигурят правото на достъп имотите. Това пише в сигнал до Общината, Областният управител, ВиК и медиите Пламенка Венкова, координатор на инициативен комитет на жителите на местността.

Собствениците на имоти са лишени от достъпа до вода, добавя тя. „Подобно положение е недопустимо в  21 век, в рамките на  град от мащабите на  Варна“, коментират от инициативния комитет, като припомнят, че става въпрос за нарушаване на права, които са задължителни според резолюции на ООН и политиките на ЕС.

„Макар и електрифицирано с надземна електропреносна мрежа, селищно образувание „Сълзица“ в частта на засегнатите имоти е абсолютно неосветено и в него не са поставени улични осветителни тела с необходимата гъстота за пълноценна осветяемост. Въпреки, че се събира такса смет, съдовете за събиране на отпадъците са разположени  на неподходящи и отдалечени места, което не  само  затруднява самите собственици, но  по този начин не се  осигурява възможност за пълноценно и безпроблемно сметосъбиране и сметоизвозване“, пише още в сигнала на варненците.

Проблемите засягат основно  над 30 други имота в СО „ Сълзица”, чиито собственици  настояват за конкретни действия по няколко въпроса:

1.Доизграждане, и извършване на рехабилитация, включително поставяне на трайно покритие на единствения път за достъп до нашите имоти, с обща дължина около 600 метра, с начало – разклонение от пътя за с.Каменар до посочения недвижим имот 10135.3505.856, необходим за обслужване на имотите за голяма част от СО „Сълзица”.

2.Изграждане и въвеждане в експлоатация на разширение на водопреносната и водоснабдителната мрежа – за питейно- битово и канализационно обслужване на нашите имоти, като надлежно  се разшири мрежата и се предостави право на собствениците за достъп до  вода и ВиК услуги. В тази връзка моля да съобразите че правото на човека на достъп до вода и канализация е признато като основно право на човека, както се потвърждава и в Резолюция 64/292 на Общото събрание на ООН от 28 юли 2010 г., както и че това право  на вода следва да гарантира на всички наличие на вода в достатъчно количество, безопасна, с приемливо качество, физически достъпна и на приемливи цени за лично и битово ползване по справедлив и равнопоставен начин.

3.Решаване на въпросите свързани с осветеността и  поставянето на  улични осветителни тела в посоченото селищно образувание, които да осигуряват достатъчна осветеност.

4.Решаване на въпросите свързани с оптимизиране на схемата за сметосъбиране и сметоизвозване, включително поставяне на съдове за отпадъци като се  гарантира такива да бъдат разположени възможно най-близо до имотите на собствениците в посоченото селищно образование. Желаем след рехабилитацията на пътния участък да се преразгледа и схемата за поставяне на съдове за отпадъци и такива да бъдат разположени възможно най-близо до имотите ни.