Жестока административна издънка: 21 общини събирали неправомерна такса от строители

Проверка на Апелативната прокуратура във Варна, разпоредена от Върховна административна прокуратура, установи, че 21 общини събират неправомерно такса, която не бива да им се плаща. Със свои наредби те изискват отделно от разрешението за строеж, да се издава отделно разрешение за разкопаване като за него се  плаща отделно. Тази такса е неправомерна. Прокурори от шестте окръжни прокуратури в региона са изготвили 18 протеста до административните съдилища за отмяна на текстовете в наредбите, които определят тази такса. Тя трябва да се събира с разрешението за строеж и е незаконосъобразно да се заплаща отделно.
Резултатите от общонадзорната проверка показва, че такива такси се събират в девет общини на територията на Варненска област – Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Долни чифлик, Провадия, Дългопол, Ветрино и Суворово. Същото нарушение е открито в Добрич и Шабла, а също и в Нови пазар и Велики Преслав в Шуменска област, както и в пет общини на територията на Окръжната прокуратура в Търговище и три – в Разград, съобщават от Апелативна прокуратура – Варна.
Единствено от проверените общини в Силистренска област не са констатирани разпоредби в общинските наредби, които да предвиждат събиране на неправоверната такса за разкопаване.