Експертна проверка постави: Оценка за състоянието на подлезите – средно задоволително

 

Moreto.net

Обследване на техническото състояние на варненски подлези от 2017-та очертава няколко основни проблема пред съоръженията. Те са свързани най-вече с остаряла хидроизолация, водеща до течове, обрушена мазилка, изпадала облицовка, изпочупени и опасни стълби, корозирала арматура, запушени отводнителни шахти, неработещо или неефективно осветление и други. Резултатите от експертното изследване на проблема бяха публикувани миналата седмица в електронното издание Moreto.net.


Според специалистите няма конструктивни проблеми, които да представляват повод за притеснение. Има обаче нередности, които са предпоставка за инциденти с пешеходци. Като цяло общото състояние на подлезите е определено като средно задоволително.
Това става ясно от докладите на комисиите, които са извършили инспекциите и които са част от документацията към техническите паспорти на съоръженията. Всички експертни справки са приложени към обявлението на обществена поръчка, с което се търсят изпълнители за ремонта на булеварди и подлези във Варна.
Съоръженията, чието актуално състояние е констатирано от специалисти, са по протежението на бул. „Васил Левски“ между ул. „Подвис“ и „Осми приморски полк“. Инспектирани са както пешеходните подземни структури, така и автоподлезите в участъка. Включено е и съоръжение на бул. „Осми приморски полк“ при „Христо Смирненски“. Обследваните подлези са строени основно през 70-те години на миналия век. Голяма част от документацията при пускането им в експлоатация липсва.
Експертизата на подлеза при базар „Левски“ показва, че има разрушена мозайка по стъпалата, по междинните площадки, както и по подовата настилка между двете стълбищни рамена. „Всичко това е свързано с дългогодишната експлоатация и климатичните условия на многократно замръзване и размразяване.
По същите причини има и разрушена бетонова част на отделни стъпала. Описаните повреди създават затруднение при придвижването на пешеходци и опасност от злополуки. Зоните с нацяло разрушена мозайка и бетонова част на едно или две последователни стъпала, води до създаване на наклонена плоскост и опасност от хлъзгане, протичащо неминуемо с тежки злополуки. Възстановяването на разрушените части от стъпалата следва да бъде извършено неотложно в кратък срок“, се казва в доклада на специалистите. Подобна констатация има и за пешеходния подлез до ул. „Подвис“.
Общото при всички съоръжения е, че отводнителните им шахти са в лошо състояние, задръстени са от боклуци или от рушаща се мазилка. Това пък води до наводняването на подлезите при всеки по-обилен дъжд. Решетките на шахтите са ръждясали и се нуждаят от подмяна, а на места изобщо ги няма.
Почти общ проблем се явяват и морално остарелите осветителни и електрически системи. Съвсем не рядко осветителни тела липсват или пък ако има такива, не работят. В много случаи са пригодени неподходящи лампи, включително и такива за улично осветление. Подменени са телата само в подлеза на спирка „Спортист“. Там осветлението е ново и енергоспестяващо.
В една от съществуващите лампи в подлеза на спирка „Дубровник“ е монтиран живачен осветител, се посочва в доклада. В пешеходния подлез на бул. „Осми приморски полк“ и „Христо Смирненски“ пък захранващите кабели са прекъснати и на практика осветлението не работи.
В автоподлеза осветяването на съоръжението става с прожектори с насочено излъчване, което е неефективно и има заслепяващо действие, констатират специалистите. Те отчитат още, че поради липса на поддръжка подходите на пешеходния пасарел са силно обрасли с дървесна и храстовидна растителност и той не може да се използва по предназначение.
Заради лошата хидроизолация в съоръженията има постоянни течове при лошо време, които компрометират мазилката и облицовката. Допринася и трудното отводняване след проливен дъжд. На места покритието на таваните е напълно обрушено, а под него се вижда арматурата на бетона, която е започнала да корозира. Експертите съветват при подновяването на подлезите да се помисли за осигуряването на достъпност за хора в неравностойно положение.
През 2015 година бяха направени ремонти на всички подлези и надлези на бул. „Княз Борис Първи“ – от Икономическия университет до спирка „Почивка“. През 2016 г. частични ремонти се извършиха на три подлеза в централната градска част – до Катедралата, „Образцов дом“ и на Юнашкия салон.