Експерти обсъдиха стратегията на ЕС за Черноморския регион

Сътрудничеството в Черноморски регион беше основната тема на дискусията, която се проведе миналата седмица в хотел „Черно море“ във Варна. Срещата, на която дойдоха експерти, учени и представители на браншови организации, е по инициатива на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент в сътрудничество със сдружение „Черноморски институт“. Своеобразно начало на дебатите постави евродепутатът Георги Пирински с доклада си на тема „Черноморският регион и политиката на ЕС“. Основни теми бяха още политики за развитие на морския транспорт, икономическото сътрудничество в черноморския район.

В следобедните часове дискусията продължи с разговор за интегрирана морска политика на ЕС, като основните моменти ще бъдат представени от доц. д-р Маруся Любчева. Тема на разговор беше и морският туризъм, за които говориха представители на Варненската туристическа камара, както и проблемите в подготовката на кадри за туризма.