Екскурзоводите се събраха на първа национална конференция

 

 

Първа национална екскурзоводска конференция в България се проведе във Варна, по повод Международния ден на екскурзовода – 21 февруари. Участие в срещата взеха зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева, председателят на Съюза на екскурзоводите в България (СЕБ) Христина Неделчева, зам.-кметът на Община Варна Коста Базитов, Соня Георгиева – директор на дирекция „Туризъм“, представители на бранша. Основна тема на конференцията бе „Предизвикателства пред екскурзоводите в популяризиране на българския туризъм“. Освен това специалистите обсъдиха възможностите и резултатите от сътрудничеството с местната власт, обучението на кадри, очакванията за летния сезон.

„Министерството на туризма работи много добре със Съюза на екскурзоводите в България. В рамките на много конструктивен диалог обсъждаме важни проблеми, засягащи екскурзоводската професия, които ние като туристическа администрация следва да претворим в подзаконов нормативен документ, каквато е Наредбата за екскурзоводите, която за първи път беше приета през 2016 г. В момента сме в процес на обсъждане на промени в тази наредба, които оптимално да хармонизират българското с европейското законодателство, да защитят професионалните интереси на тази толкова важна професионална общност“, заяви зам.-министър Ирена Георгиева. По повод празника тя награди доайени в професията. Специална благодарствена грамота за ползотворно професионално партньорство получи и Соня Ангелова, директор на дирекция „Туризъм“ в Община Варна.