Дърветата по улиците – с номера: Най-сетне имаме кадастър на зелените площи

Веселин Златков

По уличната мрежа на Варна, която е с обща дължина от 257 км, има 24 хиляди дървета, които са в добро състояние, и 4 хиляди, които е по-добре да бъдат премахнати, преди да са паднали от само себе си. Това е съвсем малка част от данните, които предоставя на общината и на гражданите новият Публичен регистър на зелените площи. Всяко от преброените дървета вече има собствен номер и индивидуална оценка за състоянието му. Разработката, която вече е завършена, беше представена миналата седмица пред медиите от екипа специалисти, работили по нея в продължение на години. Тя е единствена по рода си в цяла България.
Според проф. Тодор Булев, регистърът има характера на „зелен“ кадастър на община Варна. За да започне да функционира като такъв обаче, той трябва да бъде приет от общинския съвет. Ако това се случи, документът ще играе ролята на опорен план за зелената система към Общия устройствен план.

6 - Zelen 2
Регистърът сам по себе си не налага ограничения, с които да бъдат защитени градинките, храстите и дърветата, но пък ще помогне да се избегнат измамите, които съществуват при изготвянето на инвестиционни проекти за застрояване. Това коментира гл. архитект на Варна Виктор Бузев. Той коментира, че би искал да знае мнението за новия „зелен“ кадастър на юристи, и по-точно на съдии, които продължават да възстановяват имоти на частни собственици в зелените площи. Според главния архитект наличието на публичния регистър не означава, че при ново строителство няма да се секат дървета. С него обаче общината ще може много по-добре да контролира изпълнението на задължителната компенсаторна програма, както и цялостното залесяване и озеленяване.
Новият регистър на зеленото богатство на Варна не включва Морската градина. Тя е отделен обект, на който трябва да се отдели особено внимание, защо в нея има части, които са частна собственост, и такива, които са паметник на парковото изкуство. Морската градина обаче има много проблеми с типа растителност в нея, смятат авторите на новия „зелен“ кадастър.
Макар че идеята за изработването на Публичен регистър на зелените площи тръгна от район „Приморски“ през 2009-а, завършването му едва ли ще повлияе на един от основните проблеми на територията му. Изработения ПУП за жк „Чайка“, който предизвика протести на граждани заради предвиденото ново застрояване, няма да се повлияе от регистъра, коментира арх. Виктор Бузев.