Допълнителна ваканция: Варненските ученици получиха два допълнителни неучебни дни

На основание чл. 44, ал. 1 и 2 от ЗМСМА и чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование кметът на Варна Иван Портних издаде заповед за обявяване на 5 и 6 януари 2017 г. (четвъртък и петък) за неучебни дни за  училищата на територията на община Варна.
Контрол по изпълнението на заповедта е възложен на Лилия Христова – директор на дирекция „Образование и младежки дейности“. Екземпляр от заповедта трябва да получат директорът на дирекция ОМД и директорите на училищата.