Деца от Варна и областта научиха какво е да си полицай

Децата от детските полицейски управления на Варна и областта все по-добре опознават работата на полицейските служители. В началото на октомври започна активната фаза на програмата в осемте детски полицейски управления към ОДМВР – Варна.
Младежите доброволци от БЧК продължиха обучението на децата от ОУ „Васил Априлов” и ОУ „Г. С. Раковски” по темите „Фрактури и измръзвания” и „Кръвоспиране”. А децата от ОУ „Св. Кл. Охридски” – с. Изворско, и ОУ „Иван Вазов” – Провадия, се запознаха с активистите от БМЧК и с темите, по които ще работят с тях.
Учениците от ОУ „Д. Чинтулов” и от СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Белослав, се срещнаха с Джони – служебното куче, и неговия водач – старши полицай Георгиев. Джони демонстрира своите умения на полицейски служител, изпълняваше стриктно командите, а накрая позволи на децата да го погалят и да си направят снимки с него.
С първите два урока по детска полицейска лична защита успешно се справиха учениците от ОУ „П. Волов” – жк „Виница”. Техни ръководители бяха старши инструктори от сектор „Специализирани полицейски сили” и ЦСПП – Варна, при Академията на МВР.
В област Варна има осем детски полицейски управления, открити в училищата: ОУ „В. Априлов”, ОУ „Г. С. Раковски”, ОУ „Д. Чинтулов”, СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Белослав, ОУ „П. Волов” – жк „Виница”, СУ „В. Левски” – Девня, ОУ „Ив. Вазов” – Провадия, и ОУ „Св. Кл. Охридски” – Изворско.
Програмата „Детско полицейско управление“ е инициатива на Министерството на вътрешните работи, а реализирането й е дело на междуведомствена експертна работна група, в която участват представители на МВР, Министерството на образованието и науката, Министерството на правосъдието, Българския младежки червен кръст, Българската православна църква, Българския туристически съюз.

Фото ОД на МВР – Варна