Десет ученици управляваха Варна за един ден

Десет ученици управляваха Варна за ден – в рамките на XV издание на национална инициатива „Мениджър за един ден”, организирана от Джуниър Ачийвмънт – България. Целта е да се даде възможност на младите хора да се запознаят с основните дейности в управлението на града.
Зад бюрото на кмета Иван Портних седна Васил Георгиев – ученик в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, съобщиха от общината. Дванадесетокласникът отбеляза като успех факта, че по инициатива на негови съученици Законът за предучилищното и училищното образование е променен и вече задължава училищата да имат ученически съвети. „Община Варна е единствената в страната, която има младежки делегати. Те влизат в комисиите към Общинския съвет и имат право на съвещателен глас. Това показва, че в местната власт има прозрачно управление, което позволява гражданите да изказват и отстояват свои мнения и позиции“, каза ученикът. В работата на администрацията се включиха още: Владимира Петкова, ученичка в СУ „Гео Милев“, и Петър Мочев, от ВТГ  „Георги Стойков Раковски“, които заеха местата съответно на зам.-кметовете Пламена Маринова и Тодор Иванов.
Павлин Василев, ученик в СУ „Гео Милев“, и Султан Ал Драганов от Американска гимназия в България, помагаха в работата на зам.-кмета Коста Базитов, а Явор Йорданов, МГ „Д-р Петър Берон“, и Стефания Даскалова, ученичка в Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – на зам.-кмета Христо Иванов. Никол Андреева от ПГИ „Д-р Иван Богоров“стана секретар на общината на мястото на Нора Момчева, а Станимир Стефанов, от същото училище, зае мястото на директора на дирекция „Образование и младежки дейности“ Лилия Христова.

Фото Live.Varna.bg