Девет непълнолетни от Варна са лишени от свобода

 

142 възпитателни дела по отношение на 157 деца, от които 19 малолетни и 138 непълнолетни, са образувани през миналата година на територията на Варна. Това сочат данни от отчета на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, която заседава днес. През посочения период са били наложени 203 възпитателни мерки, съобщиха от дирекция „Превенции“ в Община Варна.
Повече от половината възпитателните дела са за кражба, следвани от тези, свързани с наркотици и с нанесени телесни повреди. Наблюдават се още хулигански прояви, унищожаване на имущество и грабежи. През изминалата година на девет непълнолетни лица е наложено условно наказание „лишаване от свобода“, а други четири са изтърпявали ефективно наказание „пробация“. 190 деца на възраст от 8 до 17 г. са станали жертва на престъпления, от тях малолетни – 70. Няма регистрирани тежки престъпления срещу личността – убийства, опити за убийства, изнасилвания, сочи отчетът на комисията.
В рамките на заседанието бе приета програма за дейността на комисията през 2018 г. Основни акценти в нея са инициативата „Открити дни на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”, състезанието–викторина „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“; „Програма за превенция на детското агресивно поведение сред ученици от I – IV клас“, Научно-приложна конференция по проблеми свързани с детското рисково поведение и други.