Гривяците завладяват Морската градина

Веселин Златков

В последните години един птичи вид се настанява все по-удобно и се множи в най-големия парк на Варна, Морската градина. Гривякът (Columba palumbus) е най-големият представител на семейството на гълъбите, а разрастването на популацията му се вижда много ясно тези дни.
Макар че тази птица е доста широко разпространена в България, тя се среща предимно в горите. В Европа обаче гривякът е обичаен обитател на парковете, така че варненци могат спокойно да се гордеят, че не само по планиране, а и по този признак Морската градина си е европейска.


Птицата лесно може да бъде отличена от обикновените гълъби, най-вече заради значително по-големия си размер – дължината на тялото му е 41 – 43 см, размахът на крилете около 75 см. Храни се с основно със семена, зелени части на растения и плодове, пъпки на растенията. Птицата не е защитена, а увеличаването на популацията ѝ е обща за целия ни континент тенденция. В горите, които са естествената му среда, гривякът е със стопанско значение като ловен обект, включително и на международен ловен туризъм. Ловът му е разрешен от втората събота на август до втората неделя на февруари.