Градът ни поиска от държавата минералните си води

 

 

Варна внесе искане за стопанисване на водоизточниците с минерална вода на територията на общината. Съветниците от комисията „Собственост и стопанство“ дадоха през януари съгласието си кметът да подаде заявление до екоминистерството за управление и ползване на участъци от находища на минерални води.

Срокът за внасяне на документа беше до 31 януари 2019 г., след което до 14 дни министърът на околната среда и водите трябва да излезе с решение. Местната власт ще може да управлява изворите за 25 години.

Общините от Северното Черноморие отдавна искат да стопанисват този ценен природен ресурс, но до лятото на 2018 г. нямаха тази възможност, тъй като находищата попадат на територията на няколко общини. Поради това беше невъзможно управлението и ползването на минералните води да бъде предоставено на една община.

С поправки в Закона за водите находищата бяха разделени на участъци, чиито граници съвпадат с административните граници на общините. Съгласно законовите промени общините вече ще могат да стопанисват участъци от находищата. Налице е възможност община Варна да получи правото да управлява и ползва минералните води от двата новосформирани участъка от находища: №100 – район „Североизточна България“, и №101 – район „Варненски басейн“.

По време на заседанието бе изказано мнението, че придобиването на минералните води ще е от голямо значение за развитието на туризма. Според съветници това ще помогне за утвърждаването на Варна като дестинация за четири сезона.