„Градски транспорт“ ЕАД започна продажбата на карти

От 28 април „Градски транспорт“ ЕАД Варна открива редовна кампания за закупуване на абонаментни карти за пътуване по всички автобусни и тролейбусни направления от транспортната схема на Община Варна.
За вътрешноградски линии: 7, 10, 12, 13, 14, 17, 17а, 20, 22, 31, 32, 39, 41, 82, 83, 88, 118, 148, 209. За крайградски: 9, 18, 29, 36, 37, 46, 55, 60, 109, 118а
Причината е реализиране на проекта „Интегриран градски транспорт“, който предвижда от 9 май всички автобусни линии да се обслужват от общинската фирма „Градски транспорт“. До същата дата абонаментните карти, закупени от пунктовете на „Градски транспорт“, ще важат в автобусите на „Транстриумф холдинг“.
Адреси и работно време на пунктовете на „Градски транспорт“:
„Гараж“:  „Тролейна“ 48 – административна сграда на „Градски транспорт“ ЕАД Варна: делник 9-16.30 ч. (почивка 12-12.30 ч.), събота и неделя: почивни
Централна станция,  ул.“Русе“ (обръщача до у-ще “Д. Дебелянов”)
2.05. – 8-16,30 ч., почивка 12-12,30 ч.
3.05. – 8-18,45 ч., почивка 12-14 ч.
4.05. – 8-18,45 ч., почивка 12-14 ч.
„Младост“ – бул. „Сливница“, на спирка „Младост“
„Север“ – на бул. „3 март“;
„Владилавово“ – жк „Вл. Варненчик“, бул. „Св. Елена“ – пред ПТТС 23
3.05. – 8,30-18 ч., почивка 12-12,30 и 15,50-16,20 ч.
4.05. – 8,30-18 ч., почивка 12-12,30 и 15,50-16,20 ч.
кв. „Аспарухово“, бул. „Народни будители“, сп. ДКЦ 2 и кв. „Галата“, ул. „Кап. Г. Купов“, сп. „Галата-център“
3.05. – 8,30-18 ч., почивка 12-12,30 и 15,50-16,20 ч.
4.05. – 8,30-18 ч., почивка 12-12,30 и 15-15,20 ч.