Гневен баща: Идиотско е да не можем да закараме децата на градина

Неприятна изненада за родителите, чиито деца посещават Логопедичната детска градива в Приморски парк, донесе новата акция за спирането на колите в парка. В дъждовния петък  полицаи им забранили да влязат с колите си до градината, като им заявили, че дори специалните пропуски, издадени от забавачката, не важат. Това отключи бурни реакции сред варненци. Ето какво разказа един от гневните татковци:
„Баща съм на дете, което посещава Логопидечна детска градина №20. Детското заведение е общинско и се намира в Морската градина на гр. Варна, посещава се от деца, живеещи в различни райони на града, които се нуждаят от по-специфични и специализирани грижи, и обучение. Поради тези причини за повечето родители единственият възможен начин да доведат детето си до градината е с лек автомобил.
Но каква беше изненадата ми тази сутрин, когато полицейския патрул на входа на Морската градина не ме пусна да отида с колата си до детското заведение, въпреки че предишния ден ме допускаха с издадения ми от детското заведение пропуск!? Днес сутринта униформените ми заявиха, че тези пропуски вече не важат, и че ако не изпълня разпореждането им, ще бъдат принудени да ме арестуват, вероятно с детето ми – та как иначе. Така бях принуден да паркирам на булеварда, опитвайки се да осигуря възможно най-кратък преход в проливния дъжд до сградата на детската градина. Така постъпиха и всички родители като мен, които също бяха принудени да паркират автомобилите си на булеварда.
Питам се, що за идиотско тълкуване и прилагане на чл. 15, ал. 7 от  ЗДП, който полицаите ми цитираха предишния ден. Въпросната разпоредба не налага абсолютна забрана за преминаване и паркиране в парковете. В нея изрично е посочено, че това е разрешено на обозначените за целта места. И тук веднага възниква въпросът – защо местната администрация и органите на МВР прилагат цитираната разпоредба не в смисъла, в който е разписана, а едностранно, тенденциозно и грубо, незачитайки правата и интересите на децата на гр. Варна?
Защо не се обособи и обозначи по предвидения в закона начин подходящо място за паркиране в близост да детската градина, което да се използва от родителите на посещаващите я деца? Дали това се дължи на липса на административен капацитет, т.е. некомпетентност, на безхаберие или на някаква друга причина – може само да се предполага. Единственото, в което съм сигурен, е за кого няма да гласувам на следващите местни избори, и за съжаление този списък вероятно ще нарасне.“