В 20 училища останаха свободни места за първокласници

 

Приключиха двете класирания за първокласници за учебната 2017-2018 година. 3088 деца са подали заявление за прием в електронната система, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна миналата седмица. Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, навършилите или навършващи 7-годишна възраст през календарната 2017 г. подлежат на задължителен прием в първи клас. Родителите, които все още не са записали децата си в училище, могат да направят това на място в учебните заведения, в които има свободни места.
В р-н „Аспарухово“:
ОУ „Кап. Петко Войвода“ (кв. „Галата“) – 37
ОУ „Хр. Ботев“ – 8
СУ „Л. Каравелов“ – 40
В р-н „Вл. Варненчик“:
ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – 8
СУ „П. К. Яворов“ – 3
В р-н „Младост“:
ОУ „А. Страшимиров“ – 2
II ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – 2
ОУ „Св. Иван Рилски – 15
СУ „Неофит Бозвели“ – 16
В р-н „Одесос“:
Основно училище „В. Априлов“ – 12
Основно училище „Й. Йовков“ – 9
Основно училище „К. Арабаджиев“ – 2
Средно училище „Д. Дебелянов“ – 21
Средно училище „Елин Пелин“ – 12
В р-н „Приморски“:
III ОУ „А. Кънчев“ – 4
ОУ „Г. С. Раковски“ – 18
ОУ „Д. Войников“ (кметство Каменар) – 8
ОУ „П. Волов“ (кв. „Виница“) – 9
ОУ „Черноризец Храбър“ – 12
В Кметство Тополи:
ОУ „Хр. Смирненски“ – 3