В сянката на избора на държавен глава: Общинският съвет не работи повече от месец. Усещате ли разлика?

Веселин Златков

Последната сесия на Общинския съвет във Варна беше на 29 септември. От тогава досега местният парламент на един от най-големите градове в България не дава никакви признаци на политически и обществен живот. Някой ще каже: „Изборно време е, нормално е да е така“.  Всъщност, не е нормално. Защото изборите за президент и вицепрезидент, а и референдумът, за които вече имаме задължение да дадем глас, на практика нямат нищо общо с работата, която трябва да свърши местната власт.
Да, вярно е, че общинският съвет е политически орган и неговите членове представляват част от местния елит на партиите, независимо дали са управляващи или опозиция. С вътрешната подготовка на вота обаче са заети далеч не всички членове на местния парламент, това е работа на партийните лидери и организационни секретари. А останалите избраници? Тези, които са там уж защото са експерти всеки в своята сфера и с това могат да са полезни на града си? За тях изглежда тече нещо като ваканция от задължението, което са поели с клетва, а именно – да служат на гражданите и да защитават интересите на града.
Във Варна не само не е провеждана сесия на общинския съвет през месец октомври, за  същия период дори не са провеждани заседания на комисии. Паузата е доста неуместна, защото за местния парламент предстои да свърши най-важното, да изготви и приеме новия бюджет на общината. Казано по друг начин, общинските съветници точно сега трябва да се срещат с избирателите си и помежду си, да правят и отхвърлят предложения за това как да бъдат изразходвани парите на града и решаването на кои проблеми да стане приоритет. А Варна има много проблеми, това едва ли някой може да отрече.
За съжаление обаче, че не само общинският съвет като единна структура на местната власт, а и избраниците на Варна поотделно предпочитат пасивността. Както в последните няколко години, че чака спускането отгоре на проекта за общински бюджет. Местният парламент окончателно се превръща в инструмент за реализация, или ако щете за узаконяване на това, което е намислил кметът, и на това, което на него му е „спуснато“. Така той напълно се обезличава, а функцията на мнозинството се свежда до натискането на правилния бутон на таблета за гласуване.
И защо са й на Варна тогава 51 съветници? Защо им е на самите съветници да са такива, след като на практика бездействат? Отговорите на тези въпроси трябва да намери всеки съзнателен гражданин сам за себе си. Защото ако самата местна власт си е зарязала работата,  няма кой друг, освен самите граждани да й припомнят да си я свърши. Лошото е, че докато хората се наканят да поискат от Общински съвет – Варна, обяснение защо бездейства, най-вероятно „предизборната“ му ваканция ще стане не един, а два месеца.