В раздела за образование и наука: Три колектива, двама ученици и един учител са предложени за приза

 

Три колектива, двама ученици и един учител са предложени за награда „Варна“ за 2020 г. Седемчленна експертна комисия, оглавявана от председателя на ПК „Наука и образование” доц. Антоанета Цветкова, одобри имената на номинираните за отличието в системата на предучилищното и училищното образование. Това съобщиха от пресцентъра на Общински съвет – Варна.

Съгласно статута за награда „Варна“ предложенията могат да се представят от педагогическите съвети, училищните настоятелства, Регионалния инспекторат по образованието, Дирекция “Образование, младежки дейности и спорт” при Община Варна и от граждански, професионални сдружения и инициативни комитети. Престижното отличие се присъжда с решение на Общинския съвет по мотивирано предложение на ПК “Наука и образование”. Ето кои са номинирани:

І. „Ученик на годината” в областта на общообразователната подготовка

Калоян Васев – ученик от ХI „з“ клас в Първа езикова гимназия – Варна. Има спечелено първо място на национално състезание по математическа лингвистика. Изключително деен и артистичен млад човек, който ежегодно участва в състезания и конкурси на училищно, общинско, национално и международно ниво. Лауреат е на международни конкурси и арт фестивали.

ІІ. „Ученик на годината” в областта на професионалната подготовка

Александрина Петрова – ученичка от Х клас в Национално училище по изкуствата „Добри Христов“, специалност „Поп и джaз пеене“, с вокален педагог Кремена Матева. Лауреат е първа степен за индивидуално вокално изпълнение категория „Поп, джаз пеене“ на 8-ми Международен детско-юношески фестивал-конкурс „Свят, изкуство и море“. Заема второ място на VI Международен конкурс за вокална и инструментална музика „Звукът на времето“.

ІІІ. „Учител на годината” в областта на предучилищното образование

Екатерина Спасова – старши учител в ДГ с яслена група № 39 „Приказка“ с директор Анета Попова. Утвърден професионалист, с доказан принос в своята дейност. Повече от 10 години активно работи и реализира образователни проекти. През последната година участва в четири международни проекта. Има лична заслуга и принос за отличаване на детската градина с престижния знак „еTwining училище за 2019 г.“, която е единствената в община Варна образователна институция,  отличена с този знак.

Тази година в четири от разделите няма номинации. Това са категориите „Учител на годината” в областта на: обслужващите звена, основното  и средното образование и професионалната подготовка.

ІV. „Колектив на годината” в областта на предучилищното образование

Детска градина № 26 „Изворче“ с  директор  Анелия Бодичева. Детска градина с традиции и авторитет сред варненската общественост. Учителите са изявени професионалисти, а възпитаниците на ДГ „Изворче“ са участници в редица конкурси, състезания, фестивали и са носители на множество награди и отличия.

В трудната и сложна обстановка на извънредно положение детската градина стартира своя проект „Детска градина в облака“, чрез който родителите получават достъп до облачна платформа, където комуникират с учителите, получават подкрепа и съвети за организиране на ежедневието на своите деца

  1. „Колектив на годината” в областта на основното училищно образование и обслужващите звена

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Варна с директор Сияна Филипова. Училище с авторитет, граден през годините, емблема за качество на обучението в гр. Варна. Отличните постижения на учениците, демонстрирани на националните външни оценявания, на многобройните общински, областни, национални изяви в областта на науката, изкуствата и спорта, са плод на целеустремения, методически издържан и конструктивен модел на преподаване, модерно управление, както и на личната мотивация на всеки един учител. Колективът чрез резултатите на учениците и родителската удовлетвореност се е доказал като амбициозен и перспективен.

VІ. „Колектив на годината” в областта на средно училищно образование и обслужващи звена

Първа езикова гимназия с директор Веселин Василев – знаково училище за гр. Варна. За своите 55 години се е утвърдила като водеща профилирана гимназия в България. Чрез иновативното управление и високата мотивация от страна на учителите гимназията завършват обучени, социално мислещи и креативни млади хора, амбицирани да се справят както с конкуренцията на връстниците си по света, така и да работят за превръщането на България в просперираща държава. Висококвалифицираните учители със своя талант и труд изграждат характери и бъдещи лидери. Екип от компетентни педагози, които създават училищната политика, култура, мисия с фокус върху интелектуално формиращото обучение.