В навечерието на 24 май отличени получиха Награда „Варна“

Официалното връчване на Награда „Варна” и на почетни знаци „За заслуги към Варна” на дейци с принос в образованието, науката и културата, по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура, се проведе на 19 май на тържествена церемония в зала „Пленарна“ в общината.

С решение на ОбС – Варна, тази година с награди са удостоени:
С почетен знак „За заслуги към Варна” – златен, комодор проф. д.в.н. Боян Медникаров, началник на ВВМУ „Никола Вапцаров“, и проф. д-р Пламен Илиев, ректор на Икономическия университет.
Голямата награда „Варна” се присъжда на варненския художник проф. Стоимен Стоилов – за монументалните живописни творби, създадени през 2015 г. в класическото фоайе на Икономически университет – Варна. Той дари паричната стойност на наградата на ЦНСТ-ата във Варна.

Носителите на награда „Варна” в областта на културата:  
Николай Савов – за книгата с разкази „Любов”; Георги Георгиев – за налагане на европейски измерения в съвременната българска живопис; Наско Димитров – за дългогодишна книжовна, редакторска и издателска дейност, за съхраняването и популяризирането на художествена литература; Николай Увалиев – за цялостна дейност като създател и главен редактор на електронното издание Е библиотека „Паметта на българите“.
Екипите на: Международна творческа организация „Славянска литературна и артистична академия”, Драматичен театър „Стоян Бъчваров” – ТМПЦ Варна, Женски народен хор „Цветница” с диригент Атанас Илиев, Хор при Държавна опера – ТМПЦ Варна, с диригент Стефан Бояджиев, колективна награда за Икономически университет – Варна, с ректор проф. д-р Пламен Илиев.

6 - Nagradi Varna 2

Носителите на награда „Варна” в системата на предучилищното и училищно образование:
Димитър Опърлаков – ученик от VIIIб клас в МГ „Д-р Петър Берон“, спечелил златен медал на Национална олимпиада по математика през май 2015 г. с максимален брой точки. Сребърен медал от Иранска олимпиада по геометрия – 3 септември 2015 г. ; Мадлен Сергеева – ученичка от VIII клас в Спортно училище „Георги Бенковски“, състезател по художествена гимнастика, спечелила бронзов медал с ансамбъл 5 топки и VII място в многобоя на Европейско първенство в Минск; Юлия Недева – старши учител „Музикално изкуство“, ръководител на ВА „Сребърни звънчета“. Прилага интерактивни методи на обучение и индивидуален подход към личността на всяко дете. ВА „Сребърни звънчета“ са спечелили призови места от участия в конкурси и фестивали. Два златни медала, пет сребърни и два бронзови от МК „Съзвездие“, Порторож, Словения – юли 2015 г.; Керанка Колева – старши учител в начален етап в ОУ „П. Р. Славейков“, за успешни изяви на нейните ученици на регионално, национално и международно равнище. Неин възпитаник Стефания Милева печели първо място на Московска олимпиада по математика – 28 февруари 2016 г.; Стоян Ненков – старши учител по математика в МГ „Д-р Петър Берон“, за подготовката и постигнатия успех на ученика Димитър Опърлаков, сребърен медал от Иранска олимпиада по геометрия – 3 септември 2015 г.; Живко Николов – дългогодишен учител по спорт вдигане на тежести в Спортно училище „Георги Бенковски“ за подготовката и постигнатия успех от държавни първенства на 10 негови възпитаници, спечелили 32 първи места в три състезателни дисциплини – двубой, изтласкване и изхвърляне; ЦДГ „Слънчева дъга“ с директор Янка Иванова, ОУ „Ангел Кънчев“ с директор Камелия Минчева, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ с директор Галина Германова.

6 - Nagradi Varna 1

Носителите на награда „Варна” в сферата на науката и висшето образование:
Доц. д-р Силва Петева Андонова-Атанасова, за присъединяване на Клиниката по неврология в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна, към глобалната инициатива за безопасно лечение на инсулт SITS – първата българска неврологична клиника, присъединена към регистъра; д.м.н., Екипът на клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Света Марина“ – Варна, с ръководител доц. д-р Елица Петкова Енчева-Мицова – за инсталирането и въвеждането в експлоатация на високотехнологична лъчетерапевтична апаратура, както и осигуряването на специфични методики, необходими за работа с нея. В прилагането на иновативни подходи и прецизни техники при лечение на пациенти с онкологични и неонкологични заболявания с показания за лъчелечение; доц. д-р Райна Иванова Христова – за издаване на монографията „Българският черноморски шелф и крайбрежие през квантенера – геоложка еволюция и климатични промени“; Научен колектив с ръководител  капитан I ранг доц. д-р Недко Иванов Димитров, за провеждане на научно изследване на тема „Функционално зониране на националните морски пространства за изграждане на информационна система за управление на крайбрежната зона“; проф. д-р Стефан Минчев Вачков – за издаване на монографичното изследване „Иновациите – новата нормалност в банкирането“;  Научен колектив с ръководител проф. д.ик.н. Анна Недялкова – президент на  ВСУ „Черноризец Храбър” – за разработване на дигитална платформа SmartFuture насочена към внедряване на нов модел на образователната дейност; проф. дтн инж. мат. Крум Костов Герасимов – за разработване на софтуерни средства и методи за анализ и настройка на системни стабилизатори; Научен колектив с ръководител доц. д-р Димитър Йорданов Димитракиев – за разработване на „Предпроектно проучване на система за наблюдение на морската среда за целите на безопасността и сигурността на корабоплаването“.