Възстановиха учебната дейност в VII СУ „Найден Геров“

 

От 7 януари, понеделник, са възстановени учебните занятия в ремонтираната сграда на VII СУ „Найден Геров“, както следва: I смяна ще бъдат учениците от 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11 и 12 клас, II смяна – от 2, 5, 6 и 7 клас. Началото на учебните часове за първи клас е 8.00 ч. За I смяна – 7.30 ч., за II – 13.30 ч., съобщиха от община Варна.

VII СУ „Н. Геров“ е първият обект, който се въвежда в експлоатация по проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ по ОП „Региони в растеж“, който включва общо 7 училища и 3 детски градини. Проектите са финансирани със 100% безвъзмездна финансова помощ в размер на 16, 3 млн. лв.

Изпълнени са  дейности по конструктивно укрепване на  сградата, поставена е фасадна топлоизолация, извършен е ремонт на покрива, подменена е дограмата, изпълнени са нови пожароизвестителна и оповестителна инсталации. Изградена е достъпна среда – хидравличен асансьор за достъп на хора с увреждания до всички етажи на сградата, рампа и подемник. Информация за организацията на учебния процес е публикувана и на електронната страница на VII СУ „Н. Геров“ –  7suvarna.com.

Ремонтът на училището влезе в центъра на общественото внимание заради оплакване от липсата на ремонт в тоалетните, което стигна до медиите и беше придружени с отблъскващи снимки. Изясни се, че по европейския проект няма средства точно за това, но пък такъв е предвиден с местни средства. Междувременно много родители изразиха недоволство най-вече от планирането на ремонтните дейности, които продължиха далеч след началото на учебната година.