Във Варненския залив: Тренираха справяне с нефтен разлив

Във Варненския залив се проведе съвместно учение по ликвидиране на нефтен разлив. В тренировката участваха представители на Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“, Дирекция „Морска администрация“ – Варна, Европейска агенция за морска сигурност (EMSA) и други.
През 2012 г. бе оборудван първият кораб за борба с нефтени разливи в териториалните води на България, като неговият договор с Европейската агенция за морска сигурност изтече през миналата година. С усилията на ръководствата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, бе постигнато споразумение с европейската институция за сключване на нов договор за оборудване на нов кораб – втори за черноморската граница на Европейския съюз. Практиката е да има само един в даден регион, а в Черноморския вече има разположен плавателен съд от такъв тип в Констанца, Румъния. След тази договореност беше проведен търг от EMSA за оборудването на търговски кораб, който е на разположение за реакция в случай на разлив.


По време на учението корабът демонстрира оборудването си за проучване, обозначаване и борба с нефтени разливи, както и приемането и предаването на данни от/на Морския спасително-координационен център. Тренировката се проведе в сътрудничество с EMSA, като паралелно бяха активирани системата за сателитно наблюдение за нефтени разливи (Clean Sea Net) и европейската система за бедствия CESIS (ERC).
Проект „EMSA Oil Spill Response Services“ има за цел да създаде мрежа от дежурни кораби за реагиране при нефтени разливи, чрез договори с търговски оператори на плавателни съдове. В тази връзка в България е нает м/т „Галакси Еко“ за периода 2017-2021 г. с район на действие Южно Черно море.
Наетите от EMSA кораби са специално приспособени за операции за борба с нефтени разливи и са в режим на постоянна готовност, докато извършват обичайната си търговска дейност. Към момента EMSA поддържа 17 напълни оборудвани кораба за реагиране при нефтени разливи в цяла Европа.
В случай на разлив на нефт, по договорните условия, корабът трябва да прекрати обичайната си дейност и да се отправи към искащата помощ страна, напълно оборудван за борба с нефтени разливи, при установени условия и тарифи. Максималното време за мобилизиране на кораба и отправяне към засегната зона е 24 часа след поискване на помощ.
Независимо от района на търговска експлоатация, всички кораби в мрежата на EMSA могат да бъдат мобилизирани за борба с нефтени разливи навсякъде в Европейските води и общите морски басейни.