Влезе в сила строителна забрана в курортите

 

От началото на тази седмица до 1 октомври се забранява извършването на всички видове строителни и монтажни работи на територията на комплексите Златни пясъци, Св. св. Константин и Елена, КК „Чайка“, КЗ „Прибой“, курортна зона – местност Манастирски рид, със заповед на кмета на Община Варна.

(Забранява се достъп на тежка строителна механизация и на всякакви превозни средства, доставящи строителни материали, в комплексите. Изключение се допуска за неотложно аварийно-ремонтни дейности, съгласно чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

До вчера възложителите и изпълнителите на незавършени строежи на територията на комплексите се задължават да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, да демонтират временно поставените обслужващи обекти, които са извън границата на строителната площадка, както и да почистят и възстановят нарушените в резултат на строително-монтажните работи, тротоари и пътни настилки около строежите. Засегнатите от строителството зелени площи трябва да бъдат почистени от строителни отпадъци, обработени и засадени със съответния вид декоративна растителност.

За нарушаване на заповедта физическите лица ще се наказват с глоби от 1000 до 10 000 лева, а на едноличните търговци и на юридическите лица ще се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лева.