Включваме се в Европейска инициатива срещу пластмасата

 

 

Община Варна ще подкрепи европейска инициатива за намаляване на вредното въздействие от пластмасови отпадъци. Това ще стане официално по време на екологичен форум в Осло, Норвегия, в края на месец октомври. „Приветстваме приемането от ЕС на директивата за пластмасите за еднократна употреба, с цел намаляване на отпадъците в околната среда и се ангажираме да работим за значително намаляване на вредното им въздействие чрез разработване на различни стратегии и планове за действие; чрез прилагане на мерки за премахване или ограничаване използването на ненужни пластмасови продукти и тяхната употреба в общинските дейности, както и насърчаване на правилното боравене с отпадъци; повишаване на осведомеността сред гражданите“, се посочва в декларацията, изпратена от името на кмета на Община Варна Иван Портних до организаторите на форума в норвежката столица.

Като Европейска зелена столица 2019 г., Осло започва борба срещу пластмасовото замърсяване. Градът е разработил амбициозен план за действие за намаляване на замърсяването с пластмаси в града за периода 2019-2020 г., като целта е превръщането на Осло в първата община в Норвегия, която не използва ненужна пластмаса за еднократна употреба. До края на 2019 г. Осло ще преустанови използването на излишни пластмасови изделия за еднократна употреба в общинските институции на града и ще гарантира, че когато общинска собственост се отдава под наем за събития, използването на ненужна пластмаса за еднократна употреба е намалена, и че друг вид пластмаса е подходящо сортирана и рециклирана. В дългосрочен план градът цели да премахне всякакво използване на ненужни пластмасови изделия за еднократна употреба до края на 2022 г.

Обединените нации изчисляват, че само 9% от пластмасата се рециклира в световен мащаб, докато 60% от очакваните 8,3 милиарда тона пластмаса, произведена от 50-те години на миналия век досега, се оказват или в сметища, или в естествена среда. Тъй като се очаква производството на пластмаса да се увеличи спрямо сегашното производство от 300 милиона тона годишно, това също ще доведе до увеличаване на обема на пластмасовите отпадъци. Пластмасата замърсява околната среда и силно засяга екосистемите. Токсичните вещества, свързани с пластмасовите частици, влизат в хранителната верига и в крайна сметка се консумират от хората. В допълнение, емисиите на парникови газове, отделяни при неправилното рециклиране в рамките на пластмасовия жизнен цикъл застрашават способността на световната общност да поддържа повишаването на глобалната температура под  1.5 градуса. Необходим е цялостен подход за борба с тези предизвикателства, като се обърне внимание на първоизточника и верижните последствия, както и на поведението на гражданите.