Видове ипотечни кредити и какво трябва да знаем

Щом говорим за видове ипотечни кредити ясно е, че те се различават един от друг. Размера на сумата пари която сте решили да използвате от банката може да има различно предназначение. Именно това определя вида на ипотечния кредит, целеви или е той или нецелеви.

Когато сте решили че ви трябват пари за определена цел, това се нарича целеви ипотечен кредит. В този случай той ще ви бъде отпуснат но с определена цел, тоест вие трябва да изхарчите парите само и единствено за това, за което сте ги взели. Може и да сте решили да купите нова кола, да направите освежаване на жилището, да рефинансирате стар кредит или пък да покриете друга финансова нужда.

Други са условията при нецелевите ипотечни кредити, там обаче трябва да отговаряте на определени изисквания. При тези кредити нямате конкретна цел, за които трябва да ги използвате. Буквално можете да харчите парите за абсолютно всичко.

Вече сте наясно с двата основни вида ипотечни кредити. Всеки от тях има различни параметри и фактори, които го определят.

Банките със сигурност ще искат да знаят какви са вашите месечни доходи, за да определят платежоспособността ви. Различните банки могат да ви направят различни оферти. В някои случаи те мога да ви подпомогнат с определена сума, в друг случай ще ви отпуснат пълната сума която ви трябва. Банките имат различни политики за размера на своите отпускани кредити, от това зависят и показателите ,по които ще бъде оценявано вашето жилище. По-новият закон тази оценка се извършва от независим оценител. Друг важен елемент е за какъв срок взимате кредита, това до голяма степен зависи от неговия вид.

След това вече ипотечните кредити се делят на такива за покупка на ново жилище, за някакви строителни или ремонтни дейности. Много вероятно е в този случай парите да бъдат превеждани директно на строителната фирма, с която имате отношение.