Вдигнаха минималните цени на такситата

Минималната цена през деня на такситата във Варна ще повишена на 1,05 лв., а през нощта – на 1,15 лв. от 1 май.  Максималната дневна тарифа се запазва 2 лв. и нощната – 3 лв., прие Общинскщи съвет – Варна.  Транспортната комисия първоначално гласува цените да бъдат съответно 1.20 лв. и 1.30 лв. Местният парламент обаче реши тарифите да се изравнят с тези в София.

На общинската сесия бяха одобрени промени в Наредбата за организация на движението на територията на община Варна. С тях ще се даде възможност на хората с трайни увреждания да имат персонални места за безплатно и денонощно паркиране до домовете им.

Префенцията ще се полага на хора, които не могат да се придвижват без инвалидна количка или ортопедични апарати, имат извършено протезиране на крайници или не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на медицински изделия.

Автомобилът, превозващ човека със специални потребности, също трябва да отговаря на някои условия. Той трябва да е собственост или да е дадено по силата на договор за лизинг на правоимащото лице или на съпруга/та му. Родителите на деца с увреждания, както и синовете и дъщерите на хора с двигателни проблеми , чийто постоянен адрес е в същото жилище, също ще имат право на запазено паркомясто.