Вдигнаха данъка за придобиване на имущество

 

Местният парламент гласува от тази година данъкът при придобиване на имущество по възмезден начин се увеличава от 2,6% на 3%. Налогът за последно е променян преди повече от 10 г. От този вид местен данък се очакват около 3,7 млн. лева повече приходи в бюджета. Те ще бъдат инвестирани в облагородяване на градската среда, опазване и поддържане на зелената система на общината, изграждане и ремонт на тротоари и улици в междублоковите пространства.

„Нито един данък, който е на ежегодна основа и касае всички граждани във Варна – например данък сгради и такса смет, няма да бъде увеличен през 2020 г. Направили сме ясни разчети, ползваме натрупания опит в управлението на публичните средства и на европейските проекти, за да  направим така, че бюджетът на Варна за новата година да бъде отново амбициозен, балансиран, реалистичен и в същото време да даде възможност да ускорим темповете за развитието на града. Единственото увеличение ще бъде за данъка за придобиване на имущество – от 2,6% на 3%, който се заплаща еднократно“. Това обяви кметът на Варна Иван Портних по време на заседание на Общинския съвет. Налогът при придобиване на имущество по възмезден начин за последно е променян преди повече от 10 г. От този вид местен данък се очакват около 3,7 млн. лева повече приходи в бюджета. Те ще бъдат инвестирани в облагородяване на градската среда, опазване и поддържане на зелената система на общината, изграждане и ремонт на тротоари и улици в междублоковите пространства. Кметът даде конкретен пример: когато някой си купува апартамент, примерно за 60 000 лв., данъкът за придобиване на имуществото се увеличава с 240 лева. „Аз не смятам, че това е данък, който се отнася за всеки гражданин. Предвид активното строителство в града, това е начин да увеличим постъпленията в бюджета, като средствата ще бъдат използвани за подобряване на градската среда“, допълни той. Иван Портних подчерта, че твърдения в публичното пространство, че всички данъци в общината ще бъдат вдигнати, са неверни, с цел манипулиране на общественото мнение.