Варненската полиция тръгва по селата

В изпълнение на план за противодействие на конвенционалната престъпност на МВР, ръководството на ОД на МВР във Варна въведе организация, целяща по-активно присъствие на полицейски служители в малките населени места в областта.
През ноември миналата година бяха сформирани мобилни екипи за посещения в населени места без постоянно полицейско присъствие. В тях участват служители от отделите „Криминална полиция” и „Охранителна полиция”. Целта на тези екипи е да се реализират срещи с жители на населените места и представители на местната власт, по време на които могат да бъдат поставени актуални проблеми и да бъдат подавани сигнали за престъпления или различни нарушения.
За периода от ноември 2017 г. до март 2018 г. са сформирани 65 мобилни екипа, които са извършили 212 посещения в населени места без постоянно полицейско присъствие. При посещенията са получени 47 сигнали за престъпления и нарушения, по които са предприети необходимите законови мерки. Графикът за приема на мобилните екипи предварително се оповестява на видно място в съответното село. Миналата седмица той беше обявен и на страницата на ОД МВР – Варна, в интернет.