Варна по-добра от София за бизнес

За българските предприемачи е по-лесно да регистрират фирма във Варна. Така всъщност, ако страната ни беше представена от Варна, а не от София, тя щеше да е с 25 позиции по-нагоре в доклада на Световната банка за състоянието на бизнеса у нас, Унгария и Румъния – от 82-ра на 57-а позиция.
Това сочат данните на световната класация „Правене на бизнес в Европейския съюз 2017 г. България, Унгария и Румъния“. Докладът на Световната банка оценява регулаторната среда за бизнеса и нейното въздействие върху местни предприемачи в шест града – Бургас, Плевен, Пловдив, Русе, София и Варна.
Според доклада българските предприемачи се изправят пред различни регулаторни пречки, в зависимост от мястото, в което установяват своята дейност. Прилагането на бизнес регламентите, както и ефективността на публичните институции не са еднородни в страната. Големи различия се констатират по отношение на регистрирането на фирми, получаването на разрешително за строеж, присъединяването към електроразпределителната мрежа и изпълнението на договори.
Така например регистрирането на фирма във Варна отнемало 14 дни, докато в София – 21 дни. Друга разлика е даването на разрешително за строеж в София – това отнема 97 дни, докато в Русе с десет седмици повече. Така се установяват и разлики в заплащането на една и съща услуга.
Вицепремиерът Томислав Дончев коментира, че трябва да бъдат взети мерки. „В голямата част от случаите говорим за местните власти. Не може обаче мерките да се ограничават на национално ниво, както правим, трябва да се работи на ниво местни власти“, подчерта Томислав Дончев.
Той каза още, че вероятно в рамките на този месец ще има национално съвещание на всички областни управители. Фокусът му ще са съществуващите режими. Дончев бе категоричен, че водещ е принципът от хартията към електронните услуги. Така сега народните представители ще трябва да променят 70 закона, за да сработи административната мярка по отношение на свидетелствата за съдимост.
По време на форума Томислав Дончев отбеляза, че излишната административна тежест губи време на гражданите. Затова по същественият въпрос е какъв е ефектът по отношение на бизнеса?
„Ако някой може да получи услуга или документ за 20 дни, а го получава за 50 – това означава допълнителни разходи, време, в което предприемачът, вместо да прави бизнес и да се опитва да се наложи на пазара, да бъде конкурентен, се занимава с друго – с администрацията“, коментира Томислав Дончев, пише news.bg.