Варна може да има музей на Антон Новак

Инициативата на фамилия Новак за превръщането на къщата в Морската градина в музей на създателя на парка – Антон Новак, напълно се вписва в програмата на Община Варна за съхраняване на културно-историческото наследство на града ни. Част от последователните ни усилия в тази насока е включването на имота, който е държавна собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти 2017 г. Ако бъде предоставен от държавата, може да бъде открита процедура по придобиване в собственост или за управление, заяви кметът Иван Портних.


Теренът с къщата се намира в историческото ядро на Морската градина и единственото му предназначение трябва да бъде създаване на музей, категоричен бе кметът. Той допълни, че ако получи права върху него, общината ще търси средства за обновяване на сградата, строена в началото на миналия век специално за Антон Новак.