Бързи кредити без лихва – трик или факт?

Попадали ли сте на реклама или обява, че можете да получите бърз кредит без лихва. Чудили ли сте се дали това е вярно? Нека разсеем вашите съмнения. За съжаление не всяка реклама казва истината или цялата истина, както сме осъзнавали неведнъж.

И така, бързите кредити без лихва трик ли са или са факт?

Какво са бързите кредити?

Преди да отговорим на въпроса дали има бързи кредити без лихва, първо, нека разсеем съмнението какви са тези заеми.

Бързите кредити са финансов продукт, предлаган от небанкови институции. Тези фирми предоставят финансови услуги на базата на Закона за потребителския кредит. Можем да различим основно два типа бързи кредити. Едните, обикновено наричани заеми до заплата, се отпускат за по-малки суми. Основната характеристика, която отличава заема до заплата от средносрочния и дългосрочния заем, е срокът за погасяване, който е около 30 дни. Точната дата на погасяване е посочена в договора, сключен между потребителя и кредитната институция. По-важното е, че краткосрочният заем се погасява на един транш – т.е. има една вноска.

Средносрочните и дългосрочните бързи кредити, от друга страна, възлизат на значително по-високи суми, до 5000 – 6000 лева, като някои компании предлагат и до 10000 лева. Срокът за погасяване обикновено варира от няколко месеца до няколко години. Кредитът тук се погасява на месечни вноски. При този тип бързи кредити, както при банковите се съставя погасителен план, в който са посочени точните дати и суми по вноските, които потребителят трябва да внася.

Бързи кредити без лихви – трик или факт?

Тук много важно е за какъв тип кредит става въпрос. Факт е, че има промоции, при които заем на вноски е освободен от някои такси, например комисионна. Но когато се задълбочим в темата по отношение на бързия кредит на вноски, там е много малко вероятно да сме освободени от олихвяване. В повечето случаи компаниите дават възможност да се върне цялата усвоена сума без лихва до 1 месец например, но при разсрочване е малко вероятно.

От друга страна можем да срещаме оферти за бърз кредит до заплата доста по-често. На родния пазар има промоции на заеми до заплата без лихва, но при определени условия. Обикновено такова условие е кредитоискателят да е нов клиент за компанията и да не е ползвал към момента друг заем от нея. Това трябва внимателно да се проучи, за да не се стига до моменти на объркване.

Каква е целта на този тип промоции?

Основната цел на безлихвените краткосрочни заеми е изграждането на добри отношения с клиента. Ако потребителят е доволен от услугите на кредитора, следващия път шансът той да използва отново бърз кредит от тази кредитна институция е много по-голям. Отговаряйки на въпроса дали безлихвените бързи кредити са трик или факт, можем да кажем, че това със сигурност е вид предложение, което се използва от все повече кредитори. Ако потърсим добре, със сигурност ще намерим безлихвен заем до заплата, който както споменахме по-горе, ще бъде за малка сума – в порядъка на около 500 лева. Ако обаче искаме заем, с изплащане на вноски, едва ли ще намерим подобна оферта. В този случай е добре да се сравнява годишния процент на разходите (ГПР). Има множество сайтове за сравнение, а и всяка компания е задължена да публикува на сайта си размера на този показател. Той показва общата цена на кредита, изразена като годишен процент от общата усвоена сума. Включва такси като комисионни, лихви, такси, данъци и други такива. Със сигурност е препоръчително да отделите достатъчно време, за да разгледате внимателно офертите, тъй като годишния процент на разходите (ГПР) може да варира значително при различните кредитори.

  • публикация