Борислав Гуцанов, председател на ГС на БСП – Варна: Предишното областно ръководство допусна неглижиране на градската организация

 

През последната година, година и половина, имаше напрежение между градската и областната организации в Трети варненски избирателен район, защото предишното областно ръководство допусна неглижиране на варненската партийна организация въпреки, че е втората по големина в страната и 70 % от хората с право на глас са концентрирани в града.
Изборът на нов областен председател, надявам се, ще доведе до нормализиране на отношенията, защото това е важно за добрите резултати на БСП в нашия избирателен район. Самият аз смятам да положа усилия за вземането на правилните решения не само за развитието на градската организация, а и на добрите отношения между всички организации във Варненска област.
Като начало на този процес организираме изнесен семинар на областното и градското ръководство заедно с младежката структура. Ще начертаем общ план за действие, защото въпреки че сме опозиция, имаме не по-малка роля от управляващите в обществено-политическия живот. Трябва да се вслушват в нас, ако искат да вземат най-добрите решения. Опозицията е тази, която може да доведе до промяна на решенията на управляващите и така да допринесе за по-добър и по-нормален живот на хората, а в крайна сметка това е, или поне би трябвало да бъде, целта на всяка политическа партия.
Конкретно във Варна, това, което ще направим в близко време, е да покажем ясно какво е финансовото състояние на общинските дружества. Това, което се случва през последните години с тях, е пълно безобразие. Не може дружествата, собственост на община Варна, които могат да са средство за задвижването на икономиката на града, да бъдат в такова трагично състояние. БСП вижда реална възможност да помогне за по-доброто бъдеще на общинската икономика и се надяваме управляващите да се вслушат в това, което предлагаме, защото от това ще има полза градът.