Болничен лист отложи делото за хотел „Вероника“

 

Поради представен болничен лист до 5.11.2017 г. от един от обвиняемите – Пламен Н., и устно уведомление от адвокат Димитър Димитров беше отложено заседание на Окръжен съд – Варна, за смъртта на четирима работници, участвали в разрушаването на хотел „Вероника“.
Пламен Н. е от фирма „Бултранспорт груп“ ЕООД, подизпълнител на обекта, който бил координатор по здравословни и безопасни условията на труд и отговорник на срутилият се обект. Делото ще продължи на 8 ноември от 9 часа.
Инцидентът стана на 8 април 2015 г. , когато 11-етажният хотел „Вероника“ се срути върху четирима работници, които загинаха на място. След 2-годишно разследване, тази година Окръжна прокуратура – Варна, внесе обвинението в Окръжния съд.
В няколко поредни заседания се очаква да бъдат изслушани 12 вещи лица и 26 свидетели, а на други 17 ще бъдат прочетени показанията, предаде „Дарик“. Наследниците на трима от починалите вече предявиха граждански искове в размер на по 150 000 лева за всеки наследник. Само един от близките на пострадалите не предяви граждански иск, но се конституира като частен обвинител.
Обвиняемите по делото са строителните надзорници Валентин П. и Виолета Д. от фирма „Инекс консулт“, инспекторът по здраве и безопасност в „Планекс“ ООД Валентин Т., техническият ръководител на обекта Мехнур М., отговорникът на обекта Пламен Н. от фирма „Бултранспорт груп“ ЕООД, управителят на „Дигинг“ ЕООД Георги Г. и координаторът по здравословните и безопасни условията на труд Йовко Р.
Анализът на събраните по делото доказателства сочи, че в нарушение на законовите норми, които съответстват на длъжностите на подсъдимите, и възложените им задължения била дадена положителна оценка за съответствие от подсъдимата Виолета Д. в частта конструкции, плана за безопасност и здраве и плана за управление на строителни отпадъци в инвестиционния проект. Такава оценка дал и подсъдимият Валентин П. за целия инвестиционен проект, без той да съдържа конструктивен и технологичен проект на процесната сграда по част „Конструктивна“ и без такава за част план за безопасност и здраве на строително-монтажните работи за етап „Премахване на конструктивни елементи и замяната им с нови“.
Не били изрично посочени подлежащите на премахване конструктивни елементи на хотела и как това ще се отрази на останалите елементи с носещи функции. Липсвал и проект-схема за временното подпиране на съществуващата конструкция по нива и елементи по време на премахването. Не били посочени технологията, редът и последователността на демонтиране, както и механизацията, която ще се използва.
Всичко това е в причинно-следствена връзка с извършеното хаотично премахване на отделни конструктивни елементи чрез багерно-сапанно дърпане (въжено теглене) и ръчно подсичане на носещи колони на партера на хотела чрез недопустимо ударно вибрационно разрушаване на бетона с къртачи и газо-кислородно рязане на колонни арматури. Това довело до загуба на устойчивостта на строителната конструкция на хотел „Вероника“ и срутването й върху работниците.
На 8 април 2015 г. свидетел по делото дочул разговор между двама работници, че подсъдимият Георги Г. и синът му ще вкарват къртачи, за да изкъртят колоните. Той съобщил това на техническия ръководител Мехнур М., който забранил устно използването им. Георги Г. обещал на работниците бонус от 5000 лева за тези, които ръчно влязат с къртачи да срежат колоните на първия етаж на хотел „Вероника“. Самият той се изкачил по склона над хотела, за да гледа работата и да сигнализира, ако сградата започне да пада. Обяснил им, че има опит в събарянето на хотели на Златни пясъци и че ще даде знак с махане на ръка. За срутването на такава сграда Георги Г. заявил, че е необходим поне половин час, през който работниците ще имат възможност да напуснат. Отишлите в хотела работници започнали да къртят бетона около носещите колони. След като арматурата била оголена, един от тях започнал да я реже. В този момент сградата рухнала и затрупала четиримата работници. Като причина за смъртта на четиримата работници са посочени тежки и несъвместими с живота травми, като смъртта е била неизбежна и настъпила мигновено. Ако подсъдимите бъдат признати за виновни, предвиденото в закона наказание за това престъпление е лишаване от свобода от 3 до 10 години.