Без подкрепата на опозицията: Варна има бюджет, който можеше да бъде по-добър

В няколко поредни броя „Народно дело Седмицата“ проследи детайлно и отблизо изготвянето и обсъждането на общинския бюджет за 2016 година. В крайна сметка той беше окончателно приет. Той е в размер на 243 700 000 лв.
През целия процес на приемането на финансовата програма управляващите от ГЕРБ и съюзниците им в общинския съвет отхвърляха най-важните предложения от опозицията, най-вече от страна на БСП. Нежеланието за дебат в крайна сметка се оказа решаващият фактор левицата да не подкрепи бюджета. Неговите основни слабости бяха посочени на няколко пъти от председателя на градската организация на БСП – Варна, който определено беше общинският съветник, който най-често предизвикваше обсъжданията. Обобщение на  проблемите около общинския бюджет беше представено и на сесията миналата сряда.

Общинските съветници от групата на БСП гласуваха против бюджета на Община Варна за 2016 г. Преди това лидерът на групата и председател на ГС на БСП – Варна, обяви мотивите защо: „Преди две сесии коментирахме, че не е нормално да се гледа отчет на бюджета за 2104 г. в края на 2015 г. Не е нормално през месец декември 2015 г. да се прави актуализация на бюджета пак за 2015 г. Получава се така, че местният законодателен орган става като придатък на администрацията. Законодателят е взел решение да има два отделни органа, с две отделни функции – кметска администрация и общински съвет. И това не е случайно. Имам усещането, че не се разбира функцията на общинския съвет. Не се разбира значението на опозицията и че тя невинаги е срещу управляващите само защото да има какво да говори. Неслучайно старите демокрации в продължение на векове имат управляващи и опозиция. Там има чуваемост от двете страни. При нас се получа точно обратното – нормално ли е в момента да приемаме бюджет за 2016 г. отново без отчет на бюджета за 2015 г. Хората, които управляват фирми и имат бизнес, дали вземат решения за бюджетна година, без да знаят какво е станало през старата?

Държавата даде много за Варна миналата година

2015 г. държавата вложи много средства във Варна – независимо дали година е била предизборна, добре е, че се случи. Само заради тези средства обаче беше компенсирана несъбираемостта на заложените приходи. Тази година това ще се случи ли или няма да се случи? Миналата година беше изтеглен заем – сега ще има ли такъв отново? Виждаме, че общината е почти на максималния предел на задлъжнялост. Някой направи ли анализ защо събираемостта е такава? А нима големият проблем не е в това, че хората нямат средства да си плащат данъците, защото няма развитие на икономиката. Не приляга ли на община Варна и на Общинския съвет да има сесия за развитието на икономиката на града и да коментираме защо хората нямат възможност да си плащат.
Три, казват от администрацията, са основните им приоритети. Единият – образование, младежки дейност и спорт. Напълно приемам образованието като приоритет – но са заложени 4,5 процента ръст, а по-голямата част от парите са държавно делегирани дейности. Това ли е приоритет? Когато говорим за приоритет – да говорим например за оптимизация на училищната мрежа – едно училище, една смяна, един директор. Нека да говорим какво трябва да се направи във всяко едно училище като ремонти, как да се обогати материалната база. Това ще е приоритет. Сега не е приоритет. Сега са само думи.

Съветът не трябва да е придатък на кмета

Вторият общински приоритет са европейските проекти. Най-големият проект сега е този за интегрирания градски транспорт. Подписан 2012 г., като работата по него започна 2008-2009 г. Кой в момента е нов такъв основен европейски проект? От такъв мащаб? Когато се започваше този проект, се знаеш всичко – колко средства ще има, колко нови автобуси ще се купят, колко велоалеи ще се изградят (колко добре или зле са изпълнени, е друг въпрос). Нека говорим с такива мащаби, а не да обобщаваме – европейските проекти са приоритет. И да си вдигаме ръката за съгласие. Пак казвам, общинският съвет не е придатък на кметската администрация.
За третия приоритет на общината – запазване на данъчната тежест. За какво запазване говорим, след като вече беше повишен данъкът за имуществени сделки. И е добре да не се заблуждават хората, че няма повишение на данъците.

3 - Analiz - 1

Контрол не е лоша дума

Настина се надявам в този общински съвет да има чуваемост и да не се приема всяко предложение на опозицията като анатема. Надявам се, защото смятам, че Общинският съвет е орган, избран, за да може градът да се развива по-добре, орган, който трябва да контролира дейността и решенията на администрацията. Контрол никак не е лоша дума, точно обратното, полезна е, защото може да има по-добри решения и по-добри резултати. Не искам да гледам това, което се случва през последните месеци – това е един силно променен общински съвет в неговите функции. Днес не правя предложения, защото съм наясно, че няма да бъдат приети – видях вече какво беше отношението по време на заседанието на финансовата комисия, каза Гуцанов от трибуната. През декември той предложи да има частична данъчна амнистия – длъжници на общината да могат да платят задълженията си за период от пет години назад, без лихвите, ако го сторят до края на март тази година. Мнозинството в съвета, доминирано от ГЕРБ, го отхвърли.