Безумия по стените и асфалта: Странни послания озадачават гражданите

Веселин Златков

Пролетта, наред с красотата си и приятния аромат на цъфнали дървета, кара хората да стават малко по-емоционални, понякога и леко ексцентрични. Но едва ли само сезонът е причина за появата на твърде странни послания и надписи по улиците във Варна.


Без претенция да сме изчерпателни, ще дадем два примера за леки (или може би не съвсем) безумия, на които може да се натъкне окото на варненеца. В първия случай става въпрос за мрачно и крайно неясно откровение по повод на популярни български песни, пускани по радиото. Според неизвестния „мистик“, автор на този колаж, те са предназначени не за живите хора, а за душите на починалите. От разсъжденията му по темата обаче така и не става ясно дали той е доволен или не от това…
Вторият надпис на пръв поглед е още по-неразбираем. Той може да се види нанесен с червена боя поне на няколко пешеходни пътеки във Варна. За целта е използван шаблон, а изрязаните думи са „Животът е прекрасен“.
Не е ясно защо авторът на това иначе позитивно послание го е написал на обратно. Факт е обаче, че това не е случайно, а напротив – на всички места, на които може да се види, той е нанесен именно по този начин.